Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážená uživatelko vážený uživateli,

protože je pro nás důležité, abyste se při návštěvě naší webové stránky cítili bezpečně a příjemně a ochrana Vašeho soukromí je pro nás hlavní prioritou, sestavili jsme naši internetovou nabídku takovým způsobem, aby bylo její použití realizováno zásadně anonymně.

Při všech procesech zpracování osobních údajů postupujeme dle zákonných předpisů. Následující prohlášení Vám podává přehled o tom, jakým způsobem jsou osobní údaje získávány, jakým způsobem jsou využívány a dále předávány, která bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů používáme a jakým způsobem obdržíte informaci o nám podaných informacích.

§ 1 Získávání a uložení osobních údajů

Zacházení s osobními údaji uchazečů o místo

Osobní údaje uchazečů o místo jsou u nás uloženy pouze pro proces ucházení se o místo a v návaznosti na to nebo po obsazení místa jiným uchazečem vymazány nejpozději po šesti měsících.

§ 3 Bezpečnostní upozornění

Pro adekvátní ochranu informací o osobních údajích jsme v přiměřeném rozsahu učinili množství bezpečnostních opatření.

Naše databáze jsou chráněny fyzickými a technickými opatřeními a rovněž metodickými opatřeními, omezujícími přístup k informacím na speciálně autorizované osoby v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Náš informační systém je chráněn softwarovým firewallem k podchycení přístupu z jiných sítí, připojených k internetu. Přístup k informacím o osobních údajích mají pouze zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují pro plnění svých speciálních úkolů. Naši zaměstnanci jsou s ohledem na bezpečnost a praktiky ochrany osobních údajů speciálně školeni.

Jsou-li informace o osobních údajích získávány pomocí našich internetových stránek, je přenos realizován šifrovaným způsobem za použití průmyslového standardu technologie Transport Layer Security (""TLS""). Citlivé informace, jako např. čísla kreditních karet nebo informace o účtu jsou pro další ochranu zašifrovány.

Vaše heslo pro přístup k našim internetovým stránkám byste neměli nikdy předat třetím a toto heslo byste měli pravidelně měnit. Pokud naše stránky opustíte, měli byste se odhlásit a Váš prohlížeč zavřít, aby se zamezilo získání přístupu k Vašemu účtu uživatele neautorizovanému uživateli. Při komunikaci e-mailem nemůžeme z naší strany úplnou bezpečnost osobních údajů zaručit.

§ 4 Cookies, Web-Analyse-Tools a Social Plug-Ins

"Cookies"" jsou malé soubory, které nám umožňují během Vaší návštěvy na našich internetových stránek ukládat ve Vašem počítači specifické, k vám vztažené informace. Cookies nám přitom pomáhají zjistit četnost použití a počet uživatelů naší webové stránky a umožňují nám co nejbezpečnější, komfortní a efektivní vytvoření našich nabídek.

Na jedné straně používáme tzv. ""session cookies"", dočasně ukládané výlučně po dobu Vašeho použití našich internetových stránek. A za druhé používáme ""permanentní cookies"", k získání informací o počítači, který se k naší internetové stránce připojuje. Tím Vám můžeme nabídnout optimální uživatelské vedení, jakož i Vaši ""opakovanou identifikaci"" a prezentovat Vám při opakovaném použití co nejpestřejší internetovou stránku a nové obsahy. Obsah permanentního cookies se omezuje na identifikační číslo. Doba platnosti permanentního cookies je 60 dnů; po uplynutí těchto 60 dnů je cookie automaticky vymazáno. Jméno, IP adresa nebo jiné údaje Vaší skutečné identity se neukládají a také nevytváříme žádné jednotlivé profily o Vašem chování uživatele.

Užití našich nabídek je možné i bez cookies. Ve Vašem příslušném prohlížeči můžete ukládání cookies deaktivovat, omezit na určité internetové stránky nebo Váš prohlížeč nastavit tak, že Vás informuje v případě, jakmile jsou cookies zaslány. Cookies můžete z pevného disku Vašeho počítače také kdykoliv vymazat. Vezměte ale prosím na vědomí, že v tomto případě musíte počítat s omezeným zobrazením naší internetové stránky a omezeným vedením uživatele.

Google Analytics

Používáme Google Analytics, webový nástroj společnosti Google Inc. (dále ""Google""), pokud jsme získali váš souhlas. V takovém případě je právním základem pro toto zpracování čl. 6 lit. GDPR. Google Analytics používá tzv. cookies, tedy textové soubory, ukládané ve Vašem počítači a umožňující analýzu Vašeho použití našich internetových stránek. Informace o Vašem použití našich internetových stránek, vytvořené pomocí cookies jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. V souvislosti s aktualizací IP anonymizace na našich internetových stránkách je ale Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států dohody o EHS předtím zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenášena celá IP adresa a ta zde zkrácena. Google tyto informace z našeho pověření využívá k vyhodnocení Vašeho používání našich internetových stránek, sestavení zprávy o aktivitách webové stránky a poskytnutí dalších služeb, spojených s použitím webové stránky a internetu. IP adresa předaná společností Google Analytics z Vašeho prohlížeče není společností Google vedena společně s ostatními údaji. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme ale na to, že v tomto případě eventuálně nebudete mít možnost využití všech funkcí našich internetových stránek v plném rozsahu. Mimoto můžete evidenci osobních údajů (včetně Vaší IP adresy) vztahujících se k Vašemu použití našich internetových stránek a vytvořených pomocí cookies společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google zamezit tím, že si stáhnete a instalujete pluginy prohlížeče, které jsou k dispozici na následujícím odkazu: Disable Google Analytics Disable Google Analytics .

Bližší informace k tomu naleznete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout popř. na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informace ke Google Analytics a ochraně osobních údajů). Upozorňujeme Vás na to, že na našich internetových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód ""gat._anonymizeIp();"", aby bylo možno zaručit anonymizovanou evidenci IP adres (tzv. IP maskování).

Provádění evidence službou Google Analytics můžete dále zamezit tím, že kliknete na následující odkaz. Nastaví se Opt-Out-Cookie, které zamezuje budoucí evidenci Vašich údajů při návštěvě webové stránky: Deaktivovat Google Analytics .

Uzavřená skupina uživatelů myNORD

Pomocí uzavřené oblasti myNORD si můžete prohlédnout detaily k aktuálním, popř. předcházejícím zakázkám a zjistit předpokládané dodací termíny. Předání údajů z naší strany k Vám je přitom realizováno šifrovaně pomocí TLS.

Přihlašovací údaje pro oblast myNORD Vám sdělíme e-mailem, popř. telefonicky. Objednací údaje jsou samozřejmě přístupné pouze pro Vás jako zákazníka. Za účelem zaručení bezpečnosti jsme tuto oblast prověřili z hlediska IT bezpečnosti prostřednictvím nezávislého znalce.

Aumago

Spolupracujeme se společností Aumago GmbH, nabízející webové analýzy marketingu cílových skupin. Společnost Aumago používá tzv. cookies, textové soubory, uložené v prohlížeči počítače a evidující/obsahující anonymní údaje uživatele. Z těchto údajů lze pod pseudonymem vytvořit profily uživatelů. Přitom ale nejsou evidovány žádné osobní údaje. Pokud jsou IP adresy zaevidovány, jsou vymazáním posledního bloku čísel anonymizovaně uloženy a nepropojeny s cookies. U cookies se jedná buď o Aumago cookies poskytovatelů služeb, které Aumago využívá, jako např. krux digital Inc., Google Inc. apod. Uživatel může cookies kdykoliv vymazat přímo ve svém prohlížeči. Aumago používá tyto údaje k vyhodnocení použití webové stránky návštěvníkem a pro účely online reklamy, zaměřené na uživatele (OBA). Základem pro zpracování je náš oprávněný zájem a účelem je vylepšení našich webových stránek a poskytnutí lepších služeb pro naše zákazníky. V případě, že si nepřejete, aby společnost Aumago Vaše údaje zpracovávala a ukládala ve Vašem počítači soubory cookies, navštivte prosím následující webovou stránku: http://www.krux.com/krux_privacy/consumer_choice/ a klikněte tam na tlačítko „Browser Opt-out“. Alternativně můžete v nastavení svého prohlížeče aktivovat funkci „Do-Not-Track“, která je příslušně transportována společností Aumago.

§ 5 E-mailový a online marketing

HubSpot

Pro naše aktivity online marketingu používáme HubSpot . Tímto softwarovým řešením odkrýváme mimo jiné tyto aspekty našeho online marketingu:

  • E-mailový marketing (pozvání na veletrhy, newsletter atd.)
  • Landing Pages a kontaktní formuláře
  • Social Media Publishing & Reporting
  • Reporting (např. Traffic zdroje, přístupy apod.)

Naše kontaktní formuláře umožňují návštěvníkům našich webových stránek získání více informací o našem podniku, stažení obsahů, získání bezplatných vstupenek na veletrhy a poskytnutí svých kontaktních údajů a demografických informací k dispozici naší společnosti.

Tyto informace jsou uloženy na serverech našeho softwarového partnera HubSpot . Mohou být námi využity pro navázání kontaktu s návštěvníky naší webové stránky a umožňují zjistit, které výkony jsou pro ně zajímavé. Statistická uživatelská data našich online marketingových nabídek slouží k optimalizaci funkcí webové stránky a poskytnutí obsahů návštěvníkům naší webové stránky, přizpůsobených jejich zájmům.

V této souvislosti jsme náš e-mailový servis uspořádali tak, že jsme např. automaticky informováni, zda a kdy byl který e-mail otevřen a v kterém okamžiku, na který odkaz v e-mailu se kliklo. To znamená, že pro výše popsané e-mailové a online marketingové aktivity je evidována i kompletní IP adresa návštěvníka webové stránky, není ale trvale uložena.

Máte možnost zamezit sledování pomocí HubSpotu tím, že kliknete na následující odkaz: deaktivovat HubSpot-Tracking Potom je u Vás nastaven cookie, vedoucí k tomu, že sledování pomocí HubSpotu již není prováděno.

Toto cookie je platné dva roky.

Všechny námi pořízené informace podléhají tomuto ustanovení o ochraně osobních údajů. Pořízené informace využíváme výlučně k optimalizaci našich služeb.

HubSpot je softwarový podnik z USA se sídlem v Irsku.

Kontakt:

HubSpot

2nd Floor 30 North Wall Quay

Dublin 1, Ireland,

Telefon: +353 1 5187500.

HubSpot je certifikován za podmínek EU - U.S. Privacy Shield Frameworks a podléhá TRUSTe 's Privacy Seal jakož i "U.S. - Swiss Safe Harbor" Framework.

Více informací k ustanovení o ochraně osobních údajů HubSpot

Více informací k HubSpot ohledně ustanovení EU o ochraně osobních údajů

Více informací ke cookies, použitým ze strany HubSpot naleznete zde a zde

§ 6 Právo na informace

Máte kdykoliv právo na informace o údajích, uložených v souvislostí s Vaší osobou, jejich původu a příjemcích, jakož i účelu zpracování těchto údajů. Při dotazech na téma ochrana osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na našeho pracovníka, pověřeného ochranou osobních údajů. Ten je dosažitelný na následující adrese:

Peter Suhren

FIRST PRIVACY GmbH

Konsul-Smidt-Str. 88

28217 Bremen, Germany

Phone: +49 421 69 66 32 0

Email: office@first-privacy.com

§ 7 Právo stížnosti

Každá dotčená osoba má právo na stížnost u dozorčího orgánu, pokud je názoru, že zpracování příslušných údajů porušuje ustanovení o ochraně osobních údajů. Právo stížnosti lze uplatnit zejména u dozorčího orgánu v členském státu místa pobytu dotčené osoby nebo místa domnělého porušení.

§ 8 Práva dotčené osoby

Dotčené osoby mají právo na informaci o příslušných osobních údajích ze strany odpovědné osoby, jakož i na opravu nesprávných údajů nebo na vymazání, pokud existuje některý z důvodů, uvedených v čl. 17 DSGVO, např. pokud již údaje nejsou pro sledované účely používány. Přitom existuje právo na omezení zpracování, pokud existuje některý z předpokladů, uvedených v čl. 18 DSGVO a v případech čl. 20 DSGVO právo přenositelnosti údajů. Jsou-li údaje evidovány na základě čl. 6 odst. 1 písmeno e (zpracování osobních údajů pro splnění úloh správních orgánů popř. k ochraně veřejných zájmů) nebo písm. f (zpracování osobních údajů k ochraně oprávněných zájmů), přísluší dotčené osobě právo, z důvodů, vyplývající z jejich zvláštní situace, uplatnit proti zpracování kdykoliv námitku. Osobní údaje potom již nezpracováváme, ledaže by existovaly prokazatelně závazné chráněné důvody, převažující zájmy, práva a svobody dotčené osoby, nebo zpracování slouží uplatnění, provedení nebo ochraně právních nároků. Námitku směřujte prosím na: office@first-privacy.com .

§ 9 Upozornění na právo námitky proti přímé reklamě

Vaše osobní údaje zpracováváme k účelům přímé reklamy. Proti tomuto zpracování máte vlastní právo námitky, jeho realizace vedoucí k ukončení zpracování za účelem přímé reklamy Námitku směřujte prosím na: office@first-privacy.com