Novinky –

Chytré pohony s lokálním ovládáním - připravené pro nadřazené řízení i autonomní provoz.

Frekvenční měniče NORD můžou pružně reagovat na situaci, kdy dojde k přerušení komunikace s centrálním řídícím systémem. Integrované PLC v měniči může převzít kontrolu nad pohonem, provézt definované zastavení provozu nebo naopak udržet aplikaci v chodu.

PLC hybrid control capability

Bargteheide , 2016-11-24

V procesní výrobě může toto řešení ušetřit náklady, například za zkaženou dávku. V montážní výrobě lze zachovat tok materiálu i při lokálním výpadku. Měniče NORD umožňují připojení snímačů i aktuátorů, což usnadňuje jejich začlenění do různých aplikací. Autonomní řízení měniče má rozličné využití v závislosti na poruchovém scénáři - v některých případech je například žádoucí přepnutí ovládání do ručního (lokálního) ovládání.To se využívá i pro testování a údržbu a zpravidla znamená vybavení přepínačem pro start a potenciometrem pro zadání rychlosti.

Integrované PLC lze naprogramovat buď pomocí "strukturovaného textu" dle IEC 61131-3 nebo pomocí textově založeného jazyku ("Instruction list"). Programování PLC je integrováno v dobře známém softwaru NORDCON, který je využíván i pro nastavení parametrů a diagnostiku a je poskytován uživatelům zdarma.