Novinky –

Převodové motory v pouštním klimatu

Okolní podmínky a nároky na technologii válcovacích stolic oceli jsou velmi tvrdé. A jsou ještě tvrdší, pokud se válcovací stolice se nachází v horkém klimatu pouště v Bahrajnu. NORD DRIVESYSTEMS vybavil celou továrnu robustními motory s převodovkami, které pracují bezchybně od doby, kdy byly uvedeny do provozu.

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

Bargteheide , 2017-03-22

Nová profilová válcovací linka, kterou postavila firma SMS Meer v Bahrajnu, bude vyrábět 600.000 tun oceli ročně. NORD DRIVESYSTEMS dodával pro tuto továrnu převodové motory. Více než 600 pohonů bylo dodáno pro válečkové dopravníky, čelní násuvné převodovky pro řetězové dopravníky na chladící lince a čtyři velké průmyslové převodovky použité pro srovnávání polohy ingotů před válcovací linkou. Převodové motory ve válcovně musí snést přerušované i trvalé zatížení s proměnlivou zátěží i rychlostí a rovněž časté přetížení. Kromě toho jsou tyto převodové motory vystaveny silnému zatížení v důsledku kontinuálního zrychlování a zpomalování nosníků, které mohou mít hmotnost až 16 tun a se pohybují dopředu a dozadu přes válcovací linky, jejichž pohony jsou zatěžovány rázy. Z těchto důvodů dodal NORD speciální robustní převodovky v monoblokové skříni (BLOCK), která zajišťuje vysokou radiální i axiální zatížitelnost a stabilitu. SMS Meer používá pohony NORD již přes deset let a je pro to dobrý důvod: NORD důvěrně zná požadavky ocelářů na pohony a dodává pohony optimalizované speciálně pro válcovací linky - od válečkových dopravníků, chladících a dělících linek až po manipulátor licí pánve.