Novinky –

Prediktivní údržba a optimální využívání prostředků.

NORD DRIVESYSTEMS vyvíjí nákladově efektivní a spolehlivé monitorování stavu pohonu s využitím virtuální senzoriky.

process data pump drive

Bargteheide , 2017-12-28

Příkladem vysvětlení pojmu virtuálních snímačů je například životnost oleje. V tomto případě je možné naplánovat výměny oleje výhradně na základě výpočtů, bez potřeby nasazení drahých hardwarových snímačů. Integrované PLC vyhodnocuje provoz pohonu na základě dat proudu, napětí a rychlosti. Z těchto údajů dostupných ve frekvenčním měniči je PLC schopno nepřímo určit aktuální teplotu oleje. Zadáním dat o konkrétním oleji do výpočtu je možné určit odhadovanou životnost oleje a zajistit jeho optimální využití. NORD praktickým testování ověřil, že kalkulované teploty jsou velmi blízké skutečným, měřeným údajům. Očakává se, že funkce prediktívní údržby budou komerčně dostupné ve všech měničích NORD s integrovaným PLC konce roku 2018.

STRUČNĚ: Virtuální snímače pro prediktivní údržbu

  • Funkce ve frekvenčních měničích s integrovaným PLC
  • Přesná definice údržbových intervalů pomůže
    - snížit provozní náklady
    - zvýšit provozní dostupnost zařízení
  • Sériové řešení je naplánované na konec roku 2018
  • Čistě softvérové řešení bez nutnosti nákladů na hardvér jako jsou snímače, řídící a vyhodnocovací jednotky