Decentrální pohonná technika

Snížení nákladů díky modulárnímu designu zařízení

Snižte své náklady na design zařízení pomocí decentrální pohonné techniky NORD. Vzhledem k rozsáhlým možnostem konektorového propojení, integrovanému servisnímu spínači a manuálnímu ručnímu ovládání se u našich řešení snižují náklady na instalaci. Decentrální měniče jsou v závislosti na použití a požadavcích volně konfigurovatelné.

PLC, integrovaný do našich měničů NORD umožňuje navrhnout stroje i linky tak, aby byly modulární a autonomní. Polohovací úlohy, jakož i synchronní chod provádí přímo měnič frekvence a odlehčuje tak hlavní řídicí systém. Vzhledem k napojení na všechny obvyklé sběrnicové systémy a průmyslový ethernet je naše decentrální pohonná technika integrovatelná do každého automatizačního řešení.

NORDAC FLEX - Měnič frekvence SK 200E

Možnost flexibilní instalace

NORDAC FLEX je náš decentrální pohon s flexibilními možnostmi instalace. Vyznačuje se svou odstupňovanou funkčností a flexibilitou v konfiguraci.

Vzhledem k rozsáhlým možnostem konektorového propojení a jednoduchému přenosu parametrů prostřednictvím paměti EEPROM probíhá instalace a údržba tohoto měniče bez obtíží.

Výkon:
0.33 - 30 hp

NORDAC BASE - Měnič frekvence SK 180E

Ekonomický v provozu

NORDDAC BASE je ekonomická decentrální varianta pro jednoduchou úlohu z oblasti pohonné techniky. Tento produkt pohonné elektroniky NORD vyžaduje pouze nízké instalační náklady, poskytuje robustní design a je koncipován pro jednoduchou montáž mimo skříňový rozvaděč.NORDDAC BASE je ekonomická decentrální varianta pro jednoduchou úlohu z oblasti pohonné techniky. Tento produkt pohonné elektroniky NORD vyžaduje pouze nízké instalační náklady, poskytuje robustní design a je koncipován pro jednoduchou montáž mimo skříňový rozvaděč.

Výkon:
0.33 - 3.0 hp

NORDAC START - Spouštěč motoru SK 135E

Úsporný v provozu

NORDAC START je decentrální elektronický spouštěč motoru bez opotřebení pro jakýkoliv druh pozvolného rozběhu. Tento měnič frekvence, vybavený interním motorovým jističem a reverzační funkcí je perfektní volbou pro flexibilní integraci zařízení.

Výkon:
– 4 / – 10 hp

Elektronika pohonů: Naše zkušenost – Vaše jistota

Decentrální elektroniku pohonů NORD lze nalézt v mnoha aplikacích po celém světě. Naše inovativní měniče frekvence s integrovaným PLC jsou řešením specifických úloh z oblasti pohonné techniky a odlehčují nadřazený řídicí systém. Naše řešení jsou v celosvětovém měřítku přítomné ve více než 100 průmyslových odvětvích. Například v intralogistice, kde se dodávky nebo balíky transportují po všech kontinentech. Stejně tak se lze s našimi měniči setkat ve všeobecné dopravní technice, v obalovém průmyslu ale i v aplikacích čerpací techniky. Také renomovaní zákazníci z oblasti potravinářského průmyslu a stáčení nápojů důvěřují pohonné elektronice NORD DRIVESYSTEMS.

Naše decentrální pohonná technika se vyznačuje vysokým výkonem a bezpečností. Bez ohledu na to, v kterém koutě světa se naše pohonná technika pohybuje, kvalita našich řešení je vždy na neměnné výši. Díky pobočkám na všech kontinentech jsme zákazníkům vždy nablízku a poskytujeme servis bez dlouhých čekacích dob.