Elektronika pohonů NORD

Odstupňovaná funčnost pro každou úlohu z oblasti pohonné techniky

Inovativní produktové portfolio pohonné techniky NORD je konfigurovatelné pro téměř každou aplikaci. Jako expert pro řešení pohonů spolupracuje společnost NORD se svými zákazníky a je tak schopná dodat řešení perfektně sladěná s jejich potřebami. A to v nejrůznějších regionech, v celosvětovém rozsahu.

Odstupňované funkce pro každou úlohu z oblasti pohonné techniky. NORD DRIVESYSTEMS poskytuje svým globálním zákazníkům již po desetiletí měniče pro instalaci do skříňových rozvaděčů a také decentrální pohonnou techniku.

Řešení pohonů od společnosti NORD poskytuje zákazníkům vysoký výkon a bezpečnost, bez ohledu na to, zda je měnič instalován ve skříňovém rozvaděči nebo decentrálně, tedy mimo rozvaděč.

PLC integrované v decentrálních měničích NORD umožňuje zákazníkům navrhovat modulární a autonomní výrobní systémy. Software NORDCON zjednodušuje celkový proces instalace a umožňují jednoduché nastavitení i diagnostiku měničů. Již samotnou optimalizovanou kabeláží uspoří uživatelé náklady v systému zařízení. Naše řešení pohonů jsou navržena pro provoz s asynchronními i synchronními motory.

Stavebnicový systém – Množství výhod

Díky odstupňované funkční výbavě jednotlivých typů měničů NORD je možné navrhnout systém pohonu optimálně pro danou aplikaci. Naše elektronika pohonů podporuje všechny obvyklé sběrnicové systémy a komunikuje se všemi řídicími systémy. Polohovací řízení POSICON poskytuje uživatelům polohovací režim a synchronní chod. Funkční bezpečnost lze zajistit výběrem typu s integrovanými funkcemi STO a SS1. Měniče frekvence NORD nabízejí rovněž integrované brzdové usměrňovače k řízení brzdy motoru. Funkce úspory energie pro oblast s částečným zatížením a obslužné a parametrizační nástroje plus jednoduchá struktura parametrů završují možnosti našeho stavebnicového systému.