Energeticky úsporné pohony

Spotřeba energie u elektrických pohonů

IE1, IE2, IE3, IE4 motor app IE1, IE2, IE3, IE4 Motor APP

V průmyslových aplikacích tvoří elektrické pohony 30% až 40% veškeré elektrické spotřeby. Optimalizace účinnosti pohonů, včetně optimalizace samotných procesů a technologii tedy má smysl - potenciál úspor se pohybuje mezi 30% a ž 60%.

International Standard Internationaler Standard

Country regulations for energy efficiency on drive solutions Ländervorschriften zur Energieeffizienz bei Antriebslösungen

Přechod na IE3 motory od 1.ledna 2017 zvládnete s energeticky úspornými motory NORD

Transition_to_IE3_m700

Od ledna 2017 se zpřísnily požadavky na úspornost energetických motorů použitých v Evropské unii dle Nařízení Komise (EC) 640/2009 implementující Evropskou směrnici 2009/125/EC.