IEC 60034-30

Mezinárodní standard pro definici tříd
energetické účinnosti

V současnosti existuje mnoho norem pro enegretickou účinnost asynchronních motorů, které platí v různých zemích a částech světa. Mezi těmito normami jsou rovněž velké rozdíly - některé platí jako závazné normy, některé jen jako doporučení. Navíc, rozdíl není jen v různých normách a zákonech týkajících se energetické účinnosti, rozdíly jsou i ve způsobu testování a metodách pro určení účinnosti. Mezinárodní srovnání účinnosti motorů není jediným problémem; rovněž certifikace motorů pro jednotlivé země je velmi drahá.

Z těchto důvodů IEC vypracovala novou normu, jejíž cílem je harmonizace tříd energetické účinnosti pro celý svět. Nová norma IEC 60034-30-1:2014 má nahradit různé národní normy. Současně byla vydána i další nová norma, IEC 60034-2-1:2007, která sjednocuje metody měření účinnosti.

Protože se jedná o zákonou normu, nutí to nejen uživatele k použití energeticky účinných pohonů, ale rovněž výrobci jsou tlačeni k výrobě účinných pohonů.

International Standard Internationaler Standard

IEC 60034-30-1:2014

    Získejte normu IEC 60034-30-1:2014 přímo od IEC (mezinárodní elektrotechnická komise). Na základě této mezinárodní normy vyvinul NORD svoje nejnovější IE2 motory.