Cement / Minerálie

ŘEŠENÍ POHONŮ PRO CEMENTÁŘSKÝ PRŮMYSL

Stavební materiály na bázi cementu jsou pro realizaci trvalých staveb nezbytné. Výroba cementu je ale náročný proces, jehož jednotlivé procesní kroky vyžadují vysokou energetickou náročnost. Energie je přitom jedním z největších nákladových faktorů odvětví. Z tohoto důvodu jsou na úseku výroby cementu požadovány pohony, které na jedné straně odolají drsným okolním podmínkám a na druhé straně pracují energeticky obzvlášť efektivně.

Cement_bagged

Pohony v cementárnách

Naše pohonné komponenty a systémy

NORD DRIVESYSTEMS je již více než 45 let jako doma téměř v každém průmyslovém odvětví, kde se používají dopravně technická řešení. Naše pohonné komponenty a systémy jsou nepostradatelné všude tam, kde musíte s něčím pohybovat, neboť každý pohyb potřebuje pohon a to pohon vysoce efektivní a spolehlivý. Z tohoto důvodu nabízíme kompletní spektrum mechanické, elektrické a elektronické pohonné techniky od jednoho dodavatele, od energeticky efektivních motorů a převodovek až po centrální a decentrální řídící techniku s energeticky úspornými funkcemi.

Microsite
cement.nord.com