Ocel

ŘEŠENÍ POHONŮ PRO OCELÁŘSKÉ PROCESY

Společnost NORD DRIVESYSTEMS se svou velkou kompetencí je známa jako systémový dodavatel s možností individuálního poradenství v oblasti projektování v ocelářském odvětví a vytvořila si dobré jméno díky použití převodových motorů v obtížných podmínkách ocelářského průmyslu.

steel_motors

Pohony pro ocelářství

NORD Drivesystems

I když převodové motory tvoří jenom nepatrný podíl na celkových investicích ocelárny, mají přesto klíčovou roli pro celkové zařízení. Pohonné jednotky jsou provozovány ve velmi náročných podmínkách a často i za vysokých teplot okolí. To znamená, že musí být odpovídajícím způsobem konstruovány, aby vyhověly náročným požadavkům ocelářského průmyslu. Pohonné jednotky NORD jsou používány jak pro stále běžící válečkové tratě, tak pro reverzní válcovací stolice, které mění po každém válcovacím cyklu směr dopravy válcovaného materiálu. Reverzní provoz znamená pro pohony extrémní elektrické, mechanické a termické zatížení. Charakteristickým znakem pro válcovací stolice je skutečnost, že válce včetně transportovaného materiálu musí během krátkého času zrychlit a zároveň změnit směr otáčení a to vše ve vysokém počtu spouštěcích cyklů.

Podpora v každém okamžiku

Současný ocelářský průmysl se vyvinul do gigantického, komplexního odvětví, pokrývající světovou potřebu vozidel, lodí, stavebních objektů apod. ocelárny vyžadují nepřetržitě maximální výkon při minimální potřebě údržby a maximální účinnosti.

Microsite
metals.nord.com