Optimalizace přepravních kapacit

v kamenolomu Durance Granulats

Pro svůj nový přepravní systému v kamenolomu v jihofrancouzském Gardanne, který provozuje Durance Granulats, zvolila firma SMIL převodové motory Nord Drivesystems. V kamenolomu tímto dojde k nárůstu kapacity o 25%, čímž se roční množství zde vytěženého kamene zvýší ze 400 000 na 500 000 tun.

Antriebstechnik von Nord in einem Steinbruch

SMIL

Zákazník

Zaměřeno na zákazníka

smil_customerfocus

Kovovýrobní firma SMIL- zkratka pro Société de Montage Industriels du Languedoc, sídlící ve Frontignanu u Montpellieru, je výrobcem dopravníkových systémových řešení především pro težká zatížení. V centru aktivit této firmy stojí tři odbytová odvětví: kamenolomy a důlní závody, průmyslové budovy a aplikace v letecké a vodní dopravě. SMIL navrhuje a vyrábí zařízení v souladu s požadavky zákazníka a následně je na místě instaluje.

Zaměřeno na projekt
V kamenolomu Durance Granulats ve francouzském Gardanne zajišťuje nový intralogostický systém SMILu zvýšenou produktivitu. Nové pásové dopravníky s kuželovými převodovými motory série SK 90 od firmy NORD umožňují nyní

  • vytěžení tří materiálových zdrojů namísto jednoho
  • zvýšení kapacity lokality o 25% na nynějších 500.000 tun vytěženého kameniva ročně

Projekt

Projektové požadavky

smil_applicationsolution

Durance Granulats, dceřiná společnost skupiny EUROVIA, provozuje v jihofrancouzském Gardanne kamenolom, ve kterém se těží a zpracovávají základní stavební materiály. S cílem zvýšení jeho kapacity se podnikatel obrátil na kovovýrobní firmu SMIL a zadal požadavek na konstrukci a kompletní instalaci strojního zpracovatelského zařízení s 25 pásovými dopravníky. Dosavadní, mezitím zastaralé zařízení bylo částečně rozebráno a kompletně modernizováno.
Odkrýt nové zdroje. - Důležitým cílem bylo těžit do budoucna tří různé materiálové zdroje namísto dosavadního jednoho. V kamenolomu samotném, stejně jako ve 30 km vzdáleném druhém těžebním místě, se nyní těží písek, štěrkopísek, štěrk a kamenivo, které se používají v prvé řadě ve výstavbě komunikací (jako nosná vrstva a podklad). Třetí zdroj je recyklační zařízení, které slouží ke zpětnému získávání materiálu ze sutí z veřejných výstaveb. Nový těžební systém od SMILu vytváří spojení mezi místem, na kterém se suroviny těží, zpracovávacím zařízením a místem, ze kterého produkty opouští kamenolom.

Koncipováno pro dlouhou životnost. - SMIL potřeboval pro pásové dopravníky pohonová řešení, která nabízejí provozní bezpečnost , především ale také poskytují spolehlivou funkci i při dlouhodobém provozu. Kromě toho bylo důležité, aby při eventuálně vzniklých poruchách bylo možno provést co nejsnadnější výměnu.

Řešení

Řešení aplikace

UNICASE helical bevel gear motor, Kegelradgetriebemotor, motoriduttori ortogonali UNICASE

Bez ohledu na přísný rozpočet byl NORD schopen poskytnout vysoce spolehlivá, bezpečná a snadno servisovatelná řešení dopravníkových pohonů.

Integrovaná bezpečnost. - Volba padla na kuželočelní převodový motor série SK 90 s krytím dle IP55 a mechanickým bezpečnostním systémem. Tento zabraňuje u stojícího pásového dopravníku neúmyslnému zpětnému chodu pod tíhou nákladu. Toto bezpečnostní zařízení je integrováno do převodovky. Celkově NORD dodal 26 převodových motorů ve výkonovém spektru od 2,2 kW do 22 kW.

Robustní a uživatelsky příjemný. - Díky své blokové skříni zajišťují převodovky nejvyšší torzní tuhost a zvláště vysokou radiální a axiální zatížitelnost. To, že jsou všechna ložisková místa opracována na jedno upnutí, zajišťuje navíc velmi dlouhou životnost. Předběžná montáž převodových motorů na dopravníkové bubny proběhla v závodě SMIL. Použité univerzální motory s IEC-přírubami lze v případě nutnosti rychle a snadno vyměnit.

Komplexní spolupráce. - V předběžné studii se firmě SMIL dostalo od týmu pracovníků NORD kvalitní technické podpory při specifikaci nejvhodněšího řešení pro tuto aplikaci. Paralelně s tímto projektem bylo nadto pohonovými systémy firmy NORD vybaveno rovněž vícero pásových dopravníků v dalších provozech Durance Granulats.

Stažení případové studie

Case_study_download_teaser

Stáhněte si PDF s případovou studií SMIL zde: stáhnout | PDF (472 KB)