Arnreiter

Výkonné pohony pro dopravní cesty v obilném mlýně

Elektrické pohony přebírají ve mlýnech různorodé úkoly u ventilátorů a dmychadel, dávkovacích jednotek, elevátorů a jiných dopravních zařízení. V okolí jemně namletého obilí a semen se uplatňují systémy NORD v nevýbušném provedení.

arnreiter_case_study_m25

Arnreiter

Zákazník

Zaměřeno na zákazníka

arnreiter_case_study_project

Anreiter Mühle spol. s.r.o. zpracovává v hornorakouském Wallernu obilí, slad a olejnatá semena a to převážně pro potravinářský průmysl. Rodinný podnik s téměř 200 letou tradicí sází na udržitelné hospodaření ve všech ohledech: mlýn zpracovává regionálně pěstované suroviny co nejšetrněji. Kromě toho pokrývá část své spotřeby energie na provoz výrobních zařízení z vlastního vodního mlýna.

Zaměřeno na projekt
Při poslední modernizaci závodu Arnreiter v roce 2009 instaloval švýcarský specialista na technologie, firma Bühler, na nový mlýn i stroje zušlechťovací linky řešení pohonů od firmy NORD. Závod se vstupním příkonem 1.400 kW umí denně
- zpracovat až 80 tun obilí
- zušlechtit kolem 20 tun meliva.

Projekt

Požadavky na projekt

arnreiter_case_study_customer

Ve mlýně Anreiter v Rakousku se suroviny nejen melou, ale během nejrůznějších procesů také zušlechťují. K tomu se používají vysoce automatizované stroje určené k napařování, vločkování, šrotování, mletí, extrudaci, pražení, chlazení, sušení a loupání. Těmito postupy se mění forma i vlastnosti meliva, aby se zlepšila jeho trvanlivost, stravitelnost i pečící vlastnosti a aby byly odbourány hořké látky.

Rozsáhlé úkoly v oblasti dopravy – Mezi četnými zařízeními je zapotřebí i rozmanité dopravní techniky s flexibilním řešením pohonů, aby byl zajištěn efektivní transport polétavých a volně se pohybujících médií. Jako společnost zaměřená na konsekventní a udržitelnou produkci si firma Arnreiter vyžádala robustní pohony s nízkou potřebou údržby, které jednak dosahují dlouhé životnosti a současně také zaručují svým spolehlivým nepřetržitým provozem výrobky v té nejvyšší kvalitě.

Nebezpečí prašného prostředí - Protože se jemným mletím surovin v okolní atmosféře hromadí částice prachu, musí zde být nasazena nevýbušná poháněcí technika. Se svým širokým sortimentem mechanické, elektrické a elektronické poháněcí techniky v nevýbušném provedení byla firma NORD DRIVESYSTEMS schopna dodat pro potřeby mlýna různé převodové motory a decentralizované mechatronické systémy.

Řešení

Aplikační řešení

arnreiter_case_study_solution

Převodové motory firmy NORD pohánějí pásové a korečkové elevátory, kterými jsou suroviny ze sil v horních patrech přiváděny ke zpracování. Následně jsou média vedena potrubním systémem o celkové délce 2 500 metrů. Prach, části slupek a podobné lehké produkty jsou z obilí odstraňovány v odsávači a jsou odváděny šnekovým dopravníkem. Produkty jsou vypouštěny rotačním dávkovačem a jsou objemově nadávkovány. Mikrodávkováním mohou být přidány malé komponenty.

Mechanika s dlouhou životností – Na všech těchto dopravních a rozdělovacích systémech jsou také použity převodové motory firmy NORD. „Jsou spolehlivé v nepřetržitém provozu"", říká Martin Rachbauer, majitel Arnreiter Mühle. Vysoká kvalita provedení pohonů NORD zajišťuje minimální údržbu.

Komplexní ochrana proti výbuchu – firmě Arnreiter dodal NORD pohony kategorie 3D pro použití v Atex zóně 22. Vedle převodových motorů dodala firma NORD také integrované decentrální systémy včetně řízení pohonu. NORD zajišťuje ochranu před explozí pro kompletní systémy: jak převodové motory tak i frekvenční měniče - v mechatronických jednotkách i k instalaci v rozvaděči - jsou nabízeny v nevýbušných provedeních. Měsíčně opustí výrobu firmy NORD více než 1.500 pohonových systémů, které jsou chráněny před prachem i explozí plynů vhodné pro zóny 1, 2, 21 a 22.

Stažení případové studie

Case_study_download_teaser

Zde můžete stáhnout PDF dokument případové studie firmy Anreiter: download | PDF (548 KB)