Mnoho tisíc zářivých úsměvů

Produkce zubní pasty v rekordním měřítku

Výrobce míchací techniky EKATO více než zdvojnásobil velikost špičkového modelu své stavební řady UNIMIX a zrealizoval tak celosvětově největší diskontinuální systém produkce zubních past. Dvě míchací zařízení, každé s užitným objemem 10.000 litrů, vyrábí v závislosti na hustotě produkce hodinově 6.000 až 11.000 litrů zubní pasty. Produkce byla tímto více než ztrojnásobena. Vývoj nových rekordních zařízení doprovázel dodavatel pohonů firma NORD DRIVESYSTEMS.

Ve světově největším zařízení šaržové produkce zubních past pohybují obrovskými míchadly průmyslové převodovky s blokovými skříněmi s kroutícím momentem přes 200.000 Nm.

ekato_project_challenge

Projekt

Požadavky na projekt

V průmyslové výrobě hygienických a kosmetických prostředků je tendence koncentrovat výrobní kapacity do méně míst. Současně s tím roste počet variant výrobků, vyráběných v těchto továrnách. Moderní zařízení musí proto vyrábět stále větší množství a zároveň také zajišťovat vysokou flexibilitu. Z těchto důvodů vyvinula jihoněmecká firma EKATO SYSTEMS GmbH novou linku pro výrobu zubní pasty.

Vyšší kapacita a více variant. - Zubní pasta se vyrábí kontiunálně nebo v šaržích. Kontinuální linky jsou dobře nastavitelné, ale méně variabilní, protože měnící se výrobky s různými obsaženými látkami vyžadují vlastní dávkovací a míchací techniku a nákladné úpravy při změnách receptur. Oproti tomu diskontinuální linky dovolují jednodušší změnu produktu, ale předpokládají speciální know-how při projektování nových zařízení.

Kompaktní a robustní pohony míchadel. - K dimenzování míchacích strojů, větších než kdy předtím, musela firma EKATO vyvinout zcela nové řešení, ve kterém byly sladěny časy potřebné pro vstup a zpracování komponentů, časy míchání, časy pro homogenizaci a hodnoty vakua. Následně měl NORD DRIVESYSTEMS nakonfigurovat motor a převodovku pro dlouhou životnost a co nejefektivněni s ohledem na vypočítané výkony míchadel a homogenizátorů. K tomu bylo nutné, aby pohony míchadel, umístěné nahoře na míchacích strojích, byly i přes potřebné velké výkony co nejkompaktnější.

Řešení

Řešení aplikace

ekato_application_Solution

Nádrže pro zařízení UNIMIX jsou vybaveny míchadlem, homogenizátorem a různými dávkovacími systémy pro vkládání surovin. Maximální kapacita zařízení k šaržové produkci zubních past činila v nedávné době mezi 4.000 a 5.000 litry. Obě EKATEM nově vyrobená míchadla poskytují každé zhruba dvojnásobný užitkový objem, zařízení celkově i více než trojnásobnou výrobní kapacitu.

Velké síly, vysoký kroutící moment. - V této aplikaci, kde záleží na konstantní kvalitě produkce, je požadována rychlost i kontinualita a navíc zvláště vysoká zatížitelnost, protože na míchací hřídel působí z důvodu vysoké viskozity produktu enormní radiální a axiální síly. NORD DRIVESYSTEMS dodal dva průmyslové převodové motory s výkonem přes 150 kW a jmenovitým výstupním kroutícím momentem 242.000 Nm.

Silný, ale kompaktní. - NORD je jediný výrobce, který staví průmyslové pohony takových rozměrů a specifikací s jednodílnou blokovou skříní. Právě ona zajišťuje v tomto projektu použitým třístupňovým kuželočelním převodovkám typu SK 15407 stále kompaktní provedení - a to i přes jejich obdivuhodnou velikost. Bloková konstrukce zaručuje velmi vysokou spolehlivost a optimální těsnost, jistý přenos těch nejvyšších výstupních kroutících momentů, vysokou axiální a radiální zatížitelnost i nízkou potřebu údržby a dlouhou životnost.

Zákazník

Zaměřeno na zákazníka

ekato_customer

Firma EKATO SYSTEMS GmbH ze Schopfheimu na okraji Černého lesa patří k vedoucím vývojářům a výrobcům procesní míchací techniky především pro velké podniky v kosmetickém, farmaceutickém, speciálním chemickém a potravinářském průmyslu. Vedle stále výkonnějších průmyslových míchadel obsahuje spektrum produktů firmy také vysokotlaké homogenizátory, míchadla a sušičky pevných látek stejně jako mechanické ucpávky a zásobovací systémy.

Zaměřeno na projekt
NORD - průmyslové převodové motory s blokovou skříní uvádí do pohybu míchadla mohutných mísících strojů UNIMIX od firmy EKATO v největším diskontinuálním výrobním zařízení na výrobu zubních past na světě. Zařízení dosahuje třikrát vyšší výkonnost než dosavadní největší šaržová produkce pomocí dvou mísících strojů s užitkovým objemem po 10 000 litrech a produkcí 6.000 až 11.000 kg za hodinu.

Stáhnout případovou studii

Case_study_download_teaser

Stáhněte si zde PDF s případovou studií EKATO Stáhnout | PDF (550 KB)