Nyheder –

Drevet overtager kommandoen - skift fra central til autonom styring

Frekvensomformere fra NORD DRIVESYSTEMS med integreret PLC kan reagere fleksibelt ved en adskillelse fra styresystemet og selvstændigt etablere en defineret tilstand eller automatisk overtage fuld kontrol over processen

PLC hybrid control capability

Bargteheide , 2016-11-24

I tilfælde af produktionsstop kan den decentrale PLC enhed overtage den lokale proces og i første omgang lave et kontrolleret stop.

Afhængig af anvendelsen er der også mulighed for kontrolleret videre drift af programmet via drev-PLC’en for at undgå nedetider. I industrielle processer kan dette mindske omkostningerne på grund af ødelagte partier. Andetsteds garanteres materialeflowet i produktionen.

Da de intelligente drev har en hel række af interfaces og er i stand til at bearbejde sensor- og aktuatordata, kan man regne med, at de reagerer optimalt, når de er i brug. Men ikke kun ved driftsfejl er denne selvstændige styringsmulighed for det intelligente drev vigtig. Med en afbryder, er det også muligt selektivt at skifte til lokal styring. Til opsætning, test eller vedligeholdelse er det muligt at installere yderligere afbrydere for kørselsretning og hastighed på den decentrale frekvensomformer. Programmeringen af de integrerede PLC-funktioner foregår i tekst-orienterede sprog, "Structured Text" eller "Instruction List", i henhold til IEC 61131-3. Til dette formål stiller producenten programmet NORD CON til rådighed, gratis og uden licensomkostninger.