Nyheder –

Udvidede IE3-krav fra 1. januar 2017NORD DRIVESYSTEMS produkter overgår EU’s krav til energi effektivitet

Fra 1. januar 2017 er energieffektivitetsklasse IE3 obligatorisk i Den Europæiske Union for elektromotorer i netdrift med en effekt på mellem 0,75 til 375 kW. Grundlaget for denne yderligere udvidelse på mindre motorstørrelser er forordningen (EF) 640/2009 om gennemførelse af Ecodesign-direktivet 2009/125/EF.

IE3_requirements

Bargteheide , 2016-12-08

NORD DRIVESYSTEMS har allerede siden begyndelsen af 2016 tilbudt motorer fra 0,12 kW i effektivitetsklasserne IE3 i henhold til IEC 60034-30-1 og Premium Efficiency i henholdt til NEMA MG1. Således overgår producenten de lovmæssige krav, især inden for det lave effektområde, som udgør et flertal af de motorer, der anvendes. For at forenkle skiftet for fabrikanter af maskiner og anlæg bibeholder NORD ved IE3-motorer stort set de samme dimensioner i forhold til motorerne i effektivitetsklassen IE2, så de kan integreres uden ændringer i konstruktionen. NORD-programmet omfatter også motorer i effektivitetsklasserne IE4 og Super Premium, der som standard skal drives af en frekvensomformer og udmærker sig ved endnu højere effektivitet. NORD tilbyder omfattende information og giver ekspertrådgivning ved udvælgelsen af egnede motorer til brug i hele verden og ved projekteringen af fremtidssikrede systemer.