Nyheder –

Hvilke udfordringer har, digitaliseringen?

Hvordan bliver medarbejderne involveret i den digitale forandring? Hvad kan man gøre for at reducere bekymringer og udnytte potentialet optimalt? Disse spørgsmål blev behandlet af den seneste arbejdsgruppe af arbejdsgiverinitiativet HanseBelt. Dets stiftende medlem, NORD DRIVESYSTEMS, har allerede oprettet en "fremtidens arbejdsplads" på sit hovedkontor.

news_hansebelt_nord_drivesystems

Bargteheide , 2017-08-08

Her understøttes medarbejderne f.eks. ved hjælp af Augmented Reality og 3D-animationer ved montageopgaver, eller de kan bestille komponenter ved hjælp af stemmestyring. Med disse foranstaltninger vil NORD DRIVESYSTEMS blive ved med at øge kvaliteten og effektiviteten af produktionen endnu mere – målet er at sikre fejlfri produktion. Fremtidens arbejdsplads er blot et eksempel på den såkaldte digital transformation, der i øjeblikket optager mange virksomheder. Hvordan den kan lykkes, drøftede medlemmerne af arbejdsgiverinitiativet HanseBelt på en arbejdskonference i Lübeck i begyndelsen af juli. En af deltagernes væsentlige erkendelse: Bevidstheden om den menneskelige komponent i digital transformation skal øges. Det kræver en særlig social kompetence blandt erhvervslivets ledere, så medarbejderne føler, at deres bekymringer og betænkeligheder tages alvorligt. Hvilke måder og midler der findes til at involvere dem i forandringsprocesser, sonderede konferencens deltagere i forskellige workshops,. "Den livlige interesse i arrangementet har vist, at digitaliseringen af produktionsprocesser er et vigtigt emne for mange virksomhedsejere", konkluderer Jan-Willem-Roes, leder af HanseBelt-AG Unternehmenskultur

Få mere at vide