IEC 60034-30

Verdensomspændende standard for definitionen
af energi- klasser

I øjeblikket eksisterer der på verdensplan forskellige normer og krav med hensyn til energi-klasser og virkningsgrad for asynkronmotorer. Det er også meget forskelligt, om det bare er en standard, en anbefaling eller en lovbestemmelse i de forskellige lande. Ud over de forskellige normer og love angående effektivitets klasser, anvendes forskellige testmetoder til bestemmelse af virkningsgraden. Det er således vanskeligt at sammenligne de forskellige energi-klasser, samt omkostnings og tidskrævende at opnå en certificering af motorerne i henhold til de forskellige normer.

Af denne grund har IEC udviklet en ny standard, som vil samle og forene de forskellige normer og krav til energi-klasser. Den nye standard IEC 60034-30-1:2014 vil erstatte de forskellige nationale standarder. Samtidig med IEC 60034-2-1:2007 bliver en ny procedure indført til måling af effektiviteten, denne procedure er også internationalt standardiseret.

Ved indførelsen af den nye lovgivning vil brugerne være tvunget til at bruge energi-effektive transmissionsløsninger. Denne nye lovgivning betyder enorme omkostninger for motorproducenterne og er en stor teknisk udfordring.

International Standard Internationaler Standard

IEC 60034-30-1:2014

    Normen IEC 60034-30-1:2014 kan rekvireres direkte hos International Electrotechnical Commission. På basis af denne norm har Nord udviklet de nyeste IE2 motorer.