Lovmæssige starttidspunkter og
tilgængelighed af Nord motorer IE2/IE3

Land Virkningsgradklasse Starttidspunkt ifl. lovgivningen Til rådighed NORD
Schweiz IE2 July 2011 til rådighed
Europa IE2 Juni 2011 til rådighed
Europa IE3 2015/2017 til rådighed
USA Premium (IE3) December 2010 til rådighed
Canada Premium (IE3) December 2010 til rådighed
Brasilien Alto Redimento (IE2) December 2009 til rådighed
Kina Grade 2 (IE2) September 2016/17 til rådighed
Korea MEPS (IE2) Januar 2010 til rådighed
Australien MEPS (IE2) 2006 til rådighed
Mexico MEPS (IE3) 2011 til rådighed

For motorer med flere mærkespændinger kræver bestemmelsen, at motoren har den høje virkningsgrad for alle spændinger. Når en motor er stempelet med en bredspænding (f.eks 220-240V), skal virkningsgraden kunne opnås i hele spændingsområdet. IE2 motorer fra NORD har tilstrækkelige reserver til at dette kan opnås.