ATEX Eksplosionsbeskyttet motorer (gas)

Produktinformation

Product images

Beskrivelse

Effekt:
0.16 – 30 hp

De eksplosionsbeskyttede NORD motorer kan leveres i henhold til ATEX kategorierne 2G og 3G. Der findes forskellige løsninger baseret på antændelsesbeskyttelsesklasserne "Øget sikkerhed" (e), "Trykbestandig indkapsling" (d/de) og "Gnistfri konstruktion" (n).

NORD har mange års erfaring inden for beskyttelse mod gas- og støveksplosioner og har siden 2003 fremstillet eksplosionsbeskyttede drivenheder, der overholder kravene i det europæiske direktiv 94/9/EF. Certificeringen udføres af Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) og af DEKRA EXAM GmbH.

Drivenheder med kombineret beskyttelse mod atmosfærer med gas og støv (kategori 2 eller 3) kan leveres på bestilling. Disse kan dog ikke anvendes i miljøer hvor der findes hybride blandinger, det vil sige hvor der forekommer farlige gasser og partikler samtidigt.

NORD leverer motorer af egen udvikling til alle vigtige markeder over hele verdenen. Denne uafhængighed giver kunderne den afgørende fordel ved korte og yderste pålidelige leveringstider.

Hurtig adgang