ATEX Eksplosjonsbeskyttet motorer (støv)

Produktinformation

Product images

Beskrivelse

Effekt:
0.16 - 30 hp

De eksplosionsbeskyttede NORD motorer kan leveres i henhold til ATEX kategorierne 2D og 3D for zonerne 21 og 22. Disse systemer anvender antændelsesbeskyttelsestypen "Beskyttelse ved indkapsling" (tD).

NORD har mange års erfaring inden for beskyttelse mod gas- og støveksplosioner og har siden 2003 fremstillet eksplosionsbeskyttede drivenheder, der overholder kravene i det europæiske direktiv 94/9/EF. Certificeringen udføres af Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) og af DEKRA EXAM GmbH.

Drivenheder med kombineret beskyttelse mod atmosfærer med gas og støv (kategori 2 eller 3) kan leveres efter anmodning. Disse kan dog ikke anvendes i miljøer hvor der findes hybride blandinger, det vil sige hvor der forekommer farlige gasser og partikler samtidigt.

NORD udvikler sine egne motorer og leverer dem til alle større markeder over hele verdenen. Denne uafhængighed giver kunderne den afgørende fordel ved korte og yderste pålidelige leveringstider.

Hurtig adgang