Uutiset –

Älykäs vaihde selvittää tukokset itse

NORD DRIVESYSTEMS esittelee Saksan Nürnbergin SPS IPC Drives -messuilla (halli 3, osasto 218) älykkäät vaihteet, joissa on integroitu PLC-ohjain. Vaihteet pystyvät asiakaskäytössä suorittamaan ohjaussekvenssit itsenäisesti.

plc_resolves_blockages_en

Bargteheide , 2016-11-30

Älykkäissä vaihteissa on useita anturiliitäntöjä ja kattavat diagnostiikka- ja prosessinohjaustoiminnot, joten ne pystyvät havaitsemaan tukoksia ja monissa tapauksissa palaamaan itsenäisesti normaaliin toimintaan. Tämä parantaa järjestelmän käytettävyyttä ja vähentää huoltotarvetta. Jos vaihde pystyy poistamaan esteen, kuten putkessa olevan tukoksen, vaihtelemalla toistuvasti moottorin nopeutta ja suuntaa, se palaa normaaliin toimintaan. Jos taas ongelma ei poistu, muuttaja voi lähettää ohjaustasolle virhesignaalin ja mahdollisesti käynnistää varamenettelyn, jolloin esimerkiksi otetaan käyttöön jokin toinen verkostoon kuuluva vaihde. Tällaiset toimenpiteet voidaan ohjelmoida yksilöllisesti kuhunkin käyttökohteeseen sopiviksi. Käyttäjät voivat toteuttaa itsenäisesti ja älykkäästi toimivia tehtaan osia ja koneita, kuten lajittelukoneita, annostelu- ja pakkausjärjestelmiä, yksittäisiä pumppuja tai pumppuryhmiä, murskaimia tai ruuvikuljettimia. Myös integraatio automaatioverkkoihin onnistuu optimaalisesti. Muuttajan PLC-ohjain pystyy esikäsittelemään vaihde- ja sovellustiedot ylemmän tason ohjainta varten esimerkiksi diagnostiikkakäytössä. NORDin hajautettuun käyttötekniikkaan perustuva vaihde-elektroniikka tarvitsee vain vähän kunnossapitoa. Sen sähkömagneettinen yhteensopivuus on erityisen hyvä enintään 22 kW:n synkronisissa ja induktiomoottoreissa.