Uutiset –

Monipuoliset uudet plug&play-toiminnolliset hajautettuun käyttötekniikkaan perustuvat käytöt

NORD DRIVESYSTEMS esittelee uudet NORDAC LINK -sarjan kenttäväylätekniikkaan perustuvat hajautetut sähköiset säätökäytöt. Nämä uudet taajuusmuuttajat sekä moottorin käynnistimet ovat tällä hetkellä kenttätestien viimeisissä vaiheissa. Sarjatuotanto alkaa vuoden 2017 alkupuolella.

NORD_nordac_field_distribution_systems_sps_ipc_drive

Bargteheide , 2016-11-22

Koodatut plug-in-liittimet virransyötölle, tiedonsiirrolle, antureille ja toimilaitteille tekevät asennuksesta ja käyttöönotosta nopeaa ja varmaa. LED-valot ilmaisevat kytkentätilat, toimintatilat ja signaalien tilat, jolloin operaattorit pystyvät diagnosoimaan virheet heti paikan päällä. Laitteen huolto- ja ohjauskytkimet helpottavat tehtaan huoltoa ja järjestelmän määrittelyä. NORDAC LINK -vaihteet voidaan konfiguroida joustavasti, joten ne soveltuvat erityisesti kuljetinkäyttöihin. Niitä voidaan kuitenkin käyttää myös muissa koneissa ja järjestelmissä. Integroidut toiminnot vaihtelevat pulssianturituesta ja jarrutuksen hallinnasta PI-ohjaukseen ja sekvenssiohjaukseen integroidun PLC-ohjaimen avulla. Käytöissä on suuri ylikuormituskapasiteetti. Niiden avulla moottoreita voidaan säätää erittäin tarkasti, ja ne tuottavat luotettavasti täyden toisiovääntömomentin jopa nopeuden ollessa nolla. Käytöissä on myös laajat valvontatoiminnot, jotka suojaavat virransyöttöä, moottoria ja käytettävää konetta. Virransyöttö voidaan ketjuttaa vaihteelta toiselle, jolloin kaapelointityössä ja -kustannuksissa saavutetaan merkittäviä säästöjä etenkin mittavissa käyttökohteissa, joissa on satoja käyttöakseleita.

Lataa esite >