Uutiset –

LogiDrive – tehokkaat, vain vähän huoltoa vaativat käytöt intralogistiikkaan

Tarjoamme nyt vakioituja käyttöjä kolmena erittäin tehokkaana, helposti huollettavana versiona, jotka soveltuvat hyvin tyypillisiin kuljetinkäyttöihin. Tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivan käytön voi valita nopeasti LogiDrive-järjestelmämallistosta, jossa eri versioiden lukumäärä on helposti hallittava.

LogiDrive_Variantenreduzierung

Bargteheide , 2016-11-17

Nimellisteholtaan 1,1 kW, 1,5 kW ja 2,2 kW synkronisiin IE4-moottoreihin yhdistetään kaksiportaiset kartiovaihteet, jolloin saavutetaan 0–565 rpm:n (koko 1) tai 0–482 rpm:n (koot 2 ja 3) nopeusalue. Nopeutta voidaan säätää välillä 1–500. Hajautetut taajuusmuuttajat asennetaan kuljettimen runkoon moottorin lähelle optimaalisen käytettävyyden varmistamiseksi. Laitteet voi irrottaa tehtaan ohjausjärjestelmästä avainkytkimellä, ja ohjata tarvittaessa paikallisella 1-0-2 kytkimellä.

LogiDrive-järjestelmät on tarkoitettu vaakasuorille tai nouseville kuljettimille. Taajuusmuuttajissa käytetään standardien DIN EN 61800-5-2 ja DIN EN 60204-1 mukaisia integroituja STO- ja SS1-turvatoimintoja. Moottoreissa on suuri ylikuormituskapasiteetti. Järjestelmä on täysin moduulirakenteinen: kaikki komponentit voidaan huoltaa erikseen, mikä vähentää kunnossapito- ja korjauskustannuksia merkittävästi. NORDin taajuusmuuttajat voidaan varustaa kaikilla yleisillä kenttä- ja Ethernet perustaisilla väyläliitynnöillä. LogiDrive-järjestelmät toimivat luotettavasti kaikkialla maailmassa. Ne sopivat sekä 50 Hz:n että 60 Hz:n vaihtovirtataajuuteen.