Uutiset –

Älykäs käyttö hoitaa ohjauksen paikallisesti – valitse keskitetty tai itsenäinen käyttö

NORDin taajuusmuuttajat reagoivat joustavasti, jos tiedonsiirto keskitettyyn ohjausjärjestelmään katkeaa. Niihin asennettu esiohjelmoitu PLC-ohjain voi ottaa laitteen hallintaansa, käynnistää ennalta määritetyn toiminnan keskeytystilan tai pitää järjestelmän käynnissä.

PLC hybrid control capability

Bargteheide , 2016-11-24

Tämä voi auttaa säästämään prosessilaitoksissa esimerkiksi pilaantuneista eristä aiheutuvia kustannuksia. Materiaalien virtaus valmistuslaitoksissa voidaan pitää käynnissä. NORDin älykkäissä käytöissä on useita rajapintoja ja ne pystyvät arvioimaan anturien ja toimilaitteiden tietoja, joten ne voidaan integroida käyttökohteeseen optimaalisesti. Itsenäisestä ohjauskyvystä on tietenkin hyötyä myös muuten kuin vikatilanteissa. Käyttäjä saattaa toisinaan haluta kytkeä älykkään käytön tietoisesti paikalliseen ohjaukseen. Hajautettuun taajuusmuuttajaan voidaan asetusten tekemistä, testausta tai kunnossapitoa varten liittää myös käytön manuaaliseen suunta- ja nopeusohjaukseen käytettävät katkaisimet. Integroidut PLC-toimintojen ohjelmointiin käytetään standardin IEC 61131-3 tekstipohjaisia kieliä (”Structured Text” tai ”Instruction List”). NORD CON -ohjelmistoa voi käyttää veloituksetta ja ilman lisenssimaksuja, joten siihen voi kehittää sovelluksia helposti ja käyttäjäystävällisesti.