Uutiset –

IE3-vaatimukset voimaan pienemmille sähkömoottoreille 1.1.2017 – NORDin tuotevalikoima ylittää jo nyt EU:n Ecodesign-vaatimukset

Myös 0,75–375 kW:n sähkömoottoreilta vaaditaan Euroopan unionissa tammikuun 2017 alusta alkaen IE3-luokan hyötysuhteita. Vaatimusten ulottamisesta myös pienempiin moottorikokoihin on säädetty ekologista suunnittelua koskevan direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta annetussa asetuksessa (EY) N:o 640/2009.

IE3_requirements

Bargteheide , 2016-12-08

NORD alkoi jo vuoden 2016 alkupuolella tarjota 0,12 kW:n tehosta alkaen sähkömoottoreita, jotka täyttävät IEC 60034-30-1 -standardin mukaiset IE3-hyötysuhdevaatimukset ja NEMA MG1 Premium Efficiency -vaatimukset. Ylitämme näin ollen lakisääteiset vaatimukset etenkin pienemmissä moottoreissa, jollaisia valtaosa tällä hetkellä käytössä olevista oikosulkumoottoreista on. NORDin IE3-moottorien ulkomitat ovat pitkälti samat kuin IE2-mallien, täten ne voidaan ottaa helposti käyttöön. Uusien sähkömoottorien asentaminen ei edellytä muutoksia koneisiin tai laitoksiin. NORDin tuotevalikoimaan kuuluu myös IE4- tai Super Premium Efficiency -tehokkuusluokan kolmivaihemoottoreita, joissa käytetään aina taajuusmuuttajaohjausta. Näillä ratkaisuilla pystytään saavuttamaan vieläkin parempi hyötysuhdetaso. Tarjoamme kattavat tiedot ja asiantuntija-avun sähkömoottorien valintaan ja tulevaisuuden kannalta kestävien järjestelmien ja laitosten suunnitteluun kaikkialla maailmassa.