Uutiset –

Teollisuusvaihteiden tarkka seuranta – ennakoivan huollon ratkaisu NORDilta Hannoverin messuilla.

Hannoverin messuilla 2018 NORD tarjoaa live-demonstraation ennakoivien huoltokonseptien mahdollisuuksista teollisuusvaihteiden huollossa. Tätä varten rakennetaan testipenkki, jossa on kaksi vertailtavaa teollisuusvaihdetta, joilla voidaan simuloida erilaisia käyttötapoja.

Hanover Fair 2018

Bargteheide , 2018-04-06

NORD esittelee digitalisaation mahdollisuuksia teollisuusvaihteiden käytössä ja huollossa Hannoverin messuilla hallissa 15 osastolla H31 toiminnallisella mallilla, jossa kaksi MAXXDRIVETM-teollisuusvaihdetta varustetaan värähtely- ja lämpötilatunnistimilla. Simulatio esittelee mm. miten älykäs, digitaalisesti verkotettu järjestelmärakenne voi auttaa välttämään odottamattomat seisokit, parantaa laitoksen ja koneiden käytettävyyttä ja suojata niiden arvoa. Lisäksi huoltokustannuksia voidaan alentaa ja suunnitella huollot paremmin.

Ennakoivan huollon konseptin hteydessä kirjataan ensin oppimisvaiheessa referenssitila komponenttien tunnettujen tietojen perusteella. Todellista toimintatilaa voidaan sitten verrata älykkäiden algoritmien avulla referenssitilaan reaaliaikaisesti. Näin voidaan tehdä tarkkoja johtopäätöksiä vaihteen komponenttien kunnosta. Jos jotakin tavallisuudesta poikkeavaa havaitaan, varoitukset annetaan automaattisesti Cloud-pilvipalvelun kautta, jotta huolto voidaan järjestää hyvissä ajoin. Lokiin kirjatut ja analysoidut tiedot ovat käytettävissä web-käyttöliittymän kautta. Järjestelmän toimintaa voidaan demonstroida messuvieraille vierintälaakereilla, joissa on eriasteisia vaurioita.