Uutiset –

NORD-taajuusmuuttajien toiminnot skaalautuvat helposti

Yhä useammat käyttöjen toiminnot voidaan toteuttaa hajautetusti NORD-taajuusmuuttajien ohjelmallisten ja laitepohjaisten ohjausominaisuuksien avulla. Tämä on taloudellista ja vähentää eri taajuusmuuttajaversioiden lukumäärää, mutta se myös mahdollistaa käyttäjälle selkeän parametroinnin ilman erityisiä ohjelmointitaitoja.

Software to configurate freqency inverters - NORD CON Software zur Paramatrisierung von Frequenzumrichtern - NORD CON

Bargteheide , 2018-06-11

NORDin uusi, nykyaikainen käyttöteknologia mahdollistaa monivaiheisten liikesarjojen helpon parametroinnin ja ohjelmoinnin. Yksi esimerkki tästä on Posicon, monipuolisesti käytettävä toiminto, joka mahdollistaa monien paikoitustehtävien hallinnan taajuusmuuttajassa. Moottoriin asennetun inkrementtipulssianturin ja/tai käyttöön kytketyn absoluuttisen pulssianturin avulla Posicon muuttaa vakiomalliset NORD-käytöt tarkoiksi paikoituskäytöiksi.

Lisäksi lähes kaikki hajautetut NORD-käytöt toimitetaan sisäisellä PLC:llä varustettuna, mikä mahdollistaa ohjelmallisten toimintojen, prosessiohjausten tai valvonta- ja analysointiohjelmien ohjelmoinnin ja suorittamisen. Vastaavat liikesarjat voidaan myös osoittaa liikemoduuleille. Tyypilliset toiminnot, kuten PLC-pohjaiset liikkeenohjausmoduulit, voidaan helposti toteuttaa sovelluskehityksen avulla. Helppokäyttöinen ja intuitiivinen NORD CON on maksuton ohjelmointityökalu konfigurointia varten.