Uutiset –

Kuljetus, tahdistaminen ja nostot yhdellä käyttöliittymällä: NORDin integroidut kuljetintekniikan käyttölaiteyksiköt

"NORD toimittaa monikäyttöisiä, helposti hallittavia käyttölaiteratkaisuja monien eri toimialojen kuljetinsovelluksiin. Vaihdemoottorit räätälöidään ja säädetään sovelluskohtaisesti. Joko laitekaapin tai moottorin kylkeen asennettavat energiatehokkaat taajuusmuuttajat ja moottorinkäynnistimet ohjaavat ja säätävät toimintaa tarvittaessa.

Integrated materials handling drives from NORD

Bargteheide , 2013-10-24

NORDin käyttöelektroniikan valikoimassa on joustavasti porrastetut toiminnot ja erilaisia järjestelmäkonsepteja tukeva käyttöliittymä, joiden ansiosta se kattaa kaikki kuljetin- ja nostintekniikan tehtävät. Taajuusmuuttajien ylikuormakapasiteetti on 60 sekunnin ajan 150 % ja lyhytaikaisesti jopa 200 %. Käytössä koeteltu ISD-vektorisäätö takaa dynamiikan ja tasaisen käynnin myös silloin, kun kuormitus vaihtelee voimakkaasti.

Taajuusmuuttajamalli SK 180E soveltuu vaakasuuntaisten kuljettimien nopeudensäätöön silloin, kun moottorin teho on enintään 2,2 kW. Suurempitehoisille moottoreille (22 kW saakka) ja vaativampiin tehtäviin NORD tarjoaa sarjan SK 200E. Näissä laitteissa on ainoana luokassaan paikoitusohjaus sekä inkrementti- ja absoluuttityyppisten pulssiantureiden liitäntämahdollisuus. Siksi ne mahdollistavat vakio-oikosulkumoottoreiden käyttämisen sellaisissakin sovelluksissa, joissa vaaditaan suhteellista tai absoluuttista paikoitussäätöä tai tahdistusta. Myös nostin- ja turvatekniikkaorientoidut hajautetut sovellukset ovat toteutettavissa edullisesti tämän sarjan taajuusmuuttajilla – tähän on tarjolla optioita, joilla saadaan aikaan SIL3-tasolle asti yltävät STO- ja SS1-turvatoiminnot. Yksinkertaisessa käytössä, kuten vaakasuuntaisissa kuljettimissa ilman nopeudensäätöä, ei taajuusmuuttajia tarvita. Tällaisissa sovelluksissa pehmeä käynnistys ja suunnanvaihto saadaan toteutettua elektronisella, kulumattomalla SK 135E -moottorinkäynnistimellä. Suurempaa käynnistysmomenttia varten voidaan asettaa korotettu jännite suoraan käynnistimessä olevasta DIP-kytkimestä. Sähköverkkoa, käynnistintä, moottoria ja koneistoa suojaavat integroidut suojaukset (virranrajoitus, yli- ja alijännitesuojaus, PTC- ja I²t-moottorinsuojat sekä vaihesuojaus, momentinrajoitus ja ylikuormitussuoja) tekevät laitekaappin lisäsuojauksen, kuten moottorinsuoja- ja suunnanvaihtokytkimet sekä jarrutasasuuntaajat, tarpeettomiksi.