Uutiset –

1.1.2015 alkaen sähkömoottoreiden vastattava IE3-luokan vaatimuksia tehoalueella 7,5 kW - 375 kW

Ecodesign-direktiivin EUP 640/2009 seuraava sähkömoottoreita koskeva vaihe astuu voimaan 1.1.2015.

Image for finnish news: 1.1.2015 alkaen sähkömoottorien...

Tampere , 2014-11-24

Ecodesign-direktiivin EUP 640/2009 seuraava sähkömoottoreita koskeva vaihe astuu voimaan 1.1.2015.

Kaikkien kolmivaihemoottoreiden (IEC 60034-30) teholuokassa 7,5 kW – 375 kW, joita käytetään EU:ssa tai tuodaan Euroopan unioniin, on täytettävä IE3 hyötysuhdevaatimukset.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää taajuusmuuttajaohjattuja IE2-moottoreita.

IE2-moottoreissa on seuraava leimaus:" IE2 | EU REGULATION 640/2009 | USE WITH VARIABLE DRIVE ONLY !"

1.1. 2017 IE3 hyötysuhdevaatimus laajenee koskemaan teholuokkaa 0,75 kW – 5,5 kW.

Direktiivi EUP 640/2009 koskee seuraavia moottoreita:

• 2-, 4- ja 6-napaiset

• < 1000 V, 50/60 Hz

• 7,5 kW - 375 kW

• Käyttötavat S1, S9 ja ≥ S3-80%

Direktiivin ulkopuolelle jäävät moottorit:

• Käyttökohde > 4000 m

• Ympäristön lämpötila < –30° C tai > 60° C

• Jarrumoottorit

• Räjähdysvaarallisten tilojen ATEX-moottorit

NORDin moottoreiden runkokoot säilyvät ennallaan

Autamme asiakkaitamme täyttämään uudet säädökset ja opastamme oikeanlaisen moottorin valinnassa ja suunnittelussa. Jotta tuleva muutos olisi laitevalmistajille mahdollisimman helppo, NORDin IE3-moottoreiden runkokoot säilyvät ennallaan. Uudet moottorit voidaan siis asentaa olemassa oleviin laitteisiin ja laitoksiin ilman, että niihin täytyy tehdä muutoksia.

IE3-standardin päätavoite on laskea pysyvästi suoraan verkossa toimivien sähkömoottorien energiankulutusta. Teollisuudessa käytettävissä sovelluksissa sähkömoottoreiden osuus kaikesta energiankulutuksesta on 30–40 %.

NORD valmistaa moottoreita IE1, IE2 ja IE3 hyötysuhdeluokissa

Turvatakseen asiakkaidensa tuotteiden kilpailukyvyn NORD jatkaa IE1- ja IE2-moottoreiden valmistamista EUP-direktiivin ulkopuolisille markkinoille. Näissä moottoreissa ei ole CE-leimaa. Vastuu siitä, että näitä moottoreita ilman CE-leimaa ei käytetä EU-maissa, on tilaajalla.