Korkean hyötysuhteen sähkömoottorit

Käyttölaitteiden energiankulutus

IE1, IE2, IE3, IE4 motor app IE1, IE2, IE3, IE4 Motor APP

Teollisuussovellusten sähköenergiasta 30–40 % kuluu sähkökäytöissä. Hyötysuhteen optimointi – joka käsittää koko käyttölaitejärjestelmän sovelluksineen ja prosesseineen – on merkittävä tekijä: säästöpotentiaali on tyypillisesti luokkaa 30–60 %.

International Standard Internationaler Standard

1-phase Motor

Country regulations for energy efficiency on drive solutions Ländervorschriften zur Energieeffizienz bei Antriebslösungen

Transition_to_IE3_m700