IEC 60034-30

Sähkömoottoreiden energialuokituksen kansainvälinen standardi

Sähkömoottoreiden hyötysuhdetta koskevat standardit vaihtelevat nykyisin maailman eri alueilla ja eri maissa. Isoja eroja on siinäkin, puhutaanko suosituksenomaisista standardeista vai lakimääräisistä säädöksistä. Hyötysuhdeluokitusta koskevien standardien ja lakien ohella myös hyötysuhteen määrittelyyn käytettäviä testausmenetelmiä on monenlaisia. Yksittäisten hyötysuhdeluokkien kansainvälinen vertailu ei tästä syystä ole ainoastaan vaikeaa, vaan moottoreiden sertifiointi yksittäisille markkinoille tulee myös varsin kalliiksi.

Niinpä IEC on kehittänyt uuden standardin, jonka tarkoituksena on harmonisoida sähkömoottoreiden hyötysuhdeluokitus maailmanlaajuisesti. Uudella standardilla IEC 60034-30-1:2014 on määrä korvata erilaiset kansalliset järjestelmät. Samanaikaisesti on standardin IEC 60034-2-1:2007 myötä esitelty kansainvälistä yhdenmukaistamiskehitystä edesauttava hyötysuhteen mittausmenetelmä .

Näiden lakisääteisten vaatimusten johdosta ei vain käyttäjien ole pakko hankkia energiatehokkaita sähkökäyttöjä, vaan valmistajatkin ovat velvoitettuja tuottamaan hyötysuhteeltaan optimoituja käyttölaiteyksiköitä.

International Standard Internationaler Standard

IEC 60034-30-1:2014

    Standardi IEC 60034-30-1:2014 on saatavissa suoraan IEC:lta (International Electrotechnical Commission).