Energiatehokkaiden sähkömoottoreiden saatavuus

Maa Hyötysuhdeluokka Lakisääteinen aloitusajankohta Saatavuus NORDilta
EU IE2 Kesäkuu 2011 Saatavissa
EU IE3 2015/2017 Saatavissa
Switzerland IE2 2011 Saatavissa
USA joulukuu 2010 Premium (IE3) Joulukuu 2010 Saatavissa
Kanada Premium (IE3) Joulukuu 2010 Saatavissa
Brasilia Alto Redimento (IE2) Joulukuu 2009 Saatavissa
Kiina Grade 2 (IE2) Heinäkuu 2011 Saatavissa
Korea MEPS (IE2) Tammikuu 2010 Saatavissa
Australia MEPS (IE2) 2006 Saatavissa
Meksiko 2004 MEPS (IE3) 2011 Saatavissa

Useammalle nimellisjännitteelle tarkoitettujen moottoreiden osalta säädös vaatii, että asianmukainen luokka täyttyy kaikilla jännitteillä. Nimellisjännitealueen ollessa laaja esim. 220–240 V on moottorilla päästävä tarvittavaan hyötysuhteeseen alueella 220 … 240V. NORDin korkealaatuiset IE2-moottorit täyttävät hyötysuhdedirektiivien vaatimukset koko jännitealueella.