Hammaspyörät hihnojen tilalle

Kivenmurskaamo alentaa kustannuksiaan ja huollon tarvettaan siirtymällä vaihdemoottoreihin

Monien soramonttujen, kivenmurskaamojen ja vastaavien kohteiden kuljettimet ovat hihnavetoisia. Tämä oli tilanne pitkään myös Lounais-Norjassa Taussa toimivassa NorStone AS-yhtiössä. Saksalaisen HeidelbergCement AG:n tytäryhtiö NorStone päätti kuitenkin hiljattain siirtyä vankkatekoisiin vaihdemoottoreihin. Tämä vaihtoehto lupasi alhaisempia investointikustannuksia, lisääntynyttä toimintavarmuutta ja prosessin turvallisuuden paranemista. Käyttäjätaho arveli, että energiankulutuskin pienenisi uusien käyttölaitejärjestelmien korkeamman hyötysuhteen myötä.

Getriebemotor als Antrieb für Förderbänder

Norstone

Norstone on Norjan suurin soratuotteiden tuottaja. Yhtiö toimittaa betonin ja asfaltin ainesosia, rantakaistaleiden kiveystuotteita ja muita erikoistuotteita. Nor Stonen tuotantolaitokset tuottavat vuosittain yli 6,6 miljoonaa tonnia erityyppisiä ja –laatuisia soratuotteita. Laitoksen vuosittainen 2,3 miljoonan tonnin kapasitetti ei tahdo riittää tyydyttämään suurta kysyntää. Siksi laitoksen korkeat käytettävyyslukemat on varmistettava ja seisokit minimoitava.

Vaihdemoottorit luotettavampia

Vaihdemoottorit eivät ole oikeastaan mikään uutuus soramontuilla. 1980-luvulla niihin perustuvaa suoravetoa käytettiin aika yleisestikin. Myöhemmin monet laitokset siirtyivät kuitenki hihnavetoon, koska näihin käyttölaitteisiin oli aina saatavissa varaosia nopeasti, kun taas vaihdemoottoreiden valmistajat ja toimittajat eivät kyenneet ylläpitämään yhtä joustavaa varaosien tarjontaa.Tästä syystä myös Taun soramonttujen hihnakuljettimet olivat hihnavetoisia aina viime aikoihin saakka. Tmän ratkaisun etuna oli se, että useimpiin hihnoihin oli helppo päästä käsiksi ja ne oli tarvittaessa helppo vaihtaa. Toiminnallisesti ne eivät olleet niinkään luotettavia ja katkeamisista seurasi huomattavia haittoja ja sivuvaikutuksia. Kun varaosien saanti parani, alkoi aikaisempi ratkaisu jälleen houkutella useiden laitosten käytöstä vastaavia. ”Vaihdemoottoreiden huolto ja varaosien saanti ovat nopeutuneet ratkaisevasti. Pideämme joitakin osia varastossa itse ja muiden osalta luotamme täysin NORD DRIVESYSTEMSiin toimittajana”, selittää muutosta Taun laitosten huoltopäällikkö Ivar Ullestad. Hyödynnämme nyt täysimääräisesti vaihdemoottoripohjaisten käyttölaiteratkaisujen etuja. Suoraveto parantaa erityisesti luotettavuutta, mikä tarkoittaa vähäisempiä seisokkeja ja täten pienempiä tuotantoajan menetyksiä. Toinen tärkeä näkökohta on vähäisempi huollontarve. Huoltokustannusten alenemisen lisäksi tämä parantaa laitoksemme turvaliisuutta”, lisää Ullestad.

Hihnavetoa vähäisempi kuluminen todennettavissa mittaamalla

Tämänkaltaisissa tapauksissa työskentelyolosuhteet on huomioitava tarkkaan. ”Pitää muistaa, että työskentelemme ulkona vuoden ympäri. Useimmat hihnakuljetinkäytöt ovat taivasalla suojaamattomina. Norjan länsiosien ankarassa tuulessa ja vesi- ja räntäsateessa sekä laitoksen pölyisessä, jokseenkin epämiellyttävässä ympäristössä me yritämme minimoida ajan, jonka huoltohenkilöstömme käyttää korjauksiin ja huoltoihin.” Taun laitos toimii 24/7 –periaatteella kolmessa vuorossa. Kukin 168 tunnin tuotantojakso käsittää 16 tuntia aikataulutettuja huoltotoimia. Laitos suljetaan vain talvitauon ajaksi, jolloin vuosihuolloille ja –tarkastuksille on aikaa kahdesta kolmeen viikkoa. Uudet vaihdemoottorit ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että luotettavuuslukemat ovat kolmen viimeisen vuoden aikana parantuneet noin 4,5 %. ”Olemme varsin tyytyväisiä tähän trendiin. Siirtymällä hihnavedosta NORD DRIVESYSTEMSin vaihdemoottoreihin me ensiksikin säästyimme hihnojen kulutukselta, joka oli merkittävä tekijä. Toiseksi: vesi ja pöly eivät pääse käyttölaitemekanismeihin. Kompaktien, vankkatekoisten vaihdemoottoreiden edut näkyvät paljaalla silmälläkin. Päätös siirtymisen eduista on siis tullut testatuksi ja osoittautunut oikeaksi”, päättää NorStonen tuotantopäällikkö Per Thu. Uudistus on lisännyt luotettavuutta ja säästänyt aikaa ja rahaa, koska huoltotoimet ovat vähentyneet. Lisäksi vaihdehankintojen investointikustannukset ovat alhaisemmat kuin vanhan tekniikan ylläpitokulut, joihin kuului hihnapyöristä, hihnoista, katoksesta, hihnansuojuksesta ja moottorista koostuvan paketin vaihtaminen. Koska käsillä olisi ollut hihnavetoisten laitteiden määräaikaisten vaihtotöiden sarja, Ullestad päättikin loogisesti siirtyä samalla hihnavetoisista suoravetoisiin voimalaitteisiin. Hän on parhaillaan standardoimassa käyttölaitekomponentteja. ”Samalla kun vaihdamme asteittain hihnakuljetinkäyttöjä, standardoimme moottoreiden ja akseleiden kokojen sekä rumpujen läpimittojen kaltaiset muuttujat, jotta rajoitamme sekamelskaa ja edesautamme ylläpito-, varastojen hallinta- ja huoltotoimia. Teemme myös varmistusratkaisuja, joihin kuuluu esimerkiksi komponenttien pitäminen itsellämme varastossa”, lisää huoltopäällikkö.

Getriebemotor als alternative zu Zapfwellen- und Riemenantrieben im Steinbruch
Yhteenveto

Vasta asennetuilla suoravetoisilla vaihdemoottoreilla on koko joukko etuja NorStonen laitoksilla aiemmin käytettyihin hihnavälityksisiin nähden: 1) huomattavasti vähäisempi kuluminen 2) rahaa ja työvoimaa tarvitaan vähemmän, koska huoltoa ei tarvita niin paljon 3) seisokkien vähäisyys 4) alhaisemmat investointikustannukset. Joitakin vuosikymmeniä sitten varaosien ja huoltopalveluiden saaminen oli vaikeaa ja tämä painoi vaakakupissa, kun NorStonen ja muiden laitosten käyttöhenkilöstö teki ratkaisujaan. Nyt tällaiset heikkoudet ovat kadonneet uusien NORD vaihdemoottoreiden hankinnan myötä.