NORD DRIVESYSTEMS -VAIHDEMOOTTORIT

DURANCE GRANULATS -YHTIÖN KÄYTÖSSÄ

SMIL on valinnut Etelä-Ranskan Gardannessa sijaitsevaan, Durance Granulats -yhtiön louhimon kuljetinjärjestelmään NORDin vaihdemoottorit. Louhimon kapasiteetti kasvaa tämän myötä 25 % eli louhittavan kiven määrä kasvaa 400.000 tonnista 500.000 tonniin vuodessa.

Konepajayritys SMIL suunnittelee ja valmistaa raskaita kuljetinlaitteistoja. Se keskittyy toiminnassaan louhimoihin ja kaivoksiin, teollisuusrakennuksiin sekä ilmailun ja merenkulun sovelluksiin. SMIL sai 25 hihnakuljettimesta muodostuvan tilauksen asennuksineen. Asiakas oli EUROVIA-konserniin kuuluva DURANCE GRANULATS, jonka louhimo sijaitsee Gardannessa, Etelä-Ranskassa. Entinen vanhentumaan päässyt järjestelmä purettiin osiin ja modernisoitiin täysin.

Antriebstechnik von Nord in einem Steinbruch

SMIL

Asiakas

Katse asiakkaaseen

smil_customerfocus

Frontignanissa Montpellierin lähellä toimiva metallialan yritys SMIL – Société de Montage Industriels du Languedoc – valmistaa kuljetusteknisiä järjestelmäratkaisuja ennen kaikkea raskaiden kuormien siirtoon. Kolme markkinaa on aktiviteettien keskipisteessä: Kivilouhimot ja kaivokset, teollisuusrakennukset sekä ilmailun ja merenkulun sovellukset. SMIL suunnittelee ja valmistaa asiakkaiden vaatimuksiin sovitettuja laitteistoja ja asentaa ne käyttöpaikalle.

Projekti keskipisteessä
SMIL:n uusi intralogistiikkajärjestelmä lisää Durance Granulatsin kivilouhimon tuottavuutta Gardannessa Ranskassa. Uusissa hihnakuljettimissa käytetään NORD SK 90 -sarjan kartiovaihdemoottoreita, jotka mahdollistavat
- kolmen materiaalilähteen hyödyntämisen vain yhden sijasta ja
- louhoksen kapasiteetin nostamisen 25 % 500 000 tonnin louhittua kiveä vuodessa.

Projekti

Projektin vaatimukset

smil_applicationsolution

EUROVIA-ryhmään kuuluvalla tytäryhtiöllä Durance Granulats on eteläranskalaisessa Gardanne kivilouhimo, jossa louhitaan ja jalostetaan rakennusaineiden perusmateriaaleja. Yritys kääntyi louhoksen kapasiteetin nostamiseksi metalliyrityksen SMIL puoleen ja tilasi 25 hihnakuljetinta käsittävän kiviaineksen käsittelylaitteiston suunnittelun ja asennuksen. Osittain vanhentunut nykyinen laitteisto purettiin osittain ja modernisoitiin samalla.

Uusia lähteitä käyttöön. – Yksi tärkeä tavoite oli kolmen eri materiaalilähteen hyödyntäminen yhden sijasta. Kivilouhimosta ja toisesta kohteesta 30 km päästä saadaan hiekkaa, soraa, sepeliä ja louhetta, joita käytetään ensisijaisesti tienrakennukseen (runkoon ja pintakerrokseen). Kolmas lähde on kierrätyslaitteisto, joka ottaa talteen materiaalia julkisten rakennuskohteiden purkujätteestä. SMIL:n uusi kuljetinjärjestelmä yhdistää raakamateriaalin tulopaikan, käsittelylaitteiston ja louhimon tuotteiden lähettämön.

Suunniteltu pitkäikäiseksi. – SMIL tarvitsi hihnakuljettimia varten käyttöratkaisuja, jotka toimivat erittäin luotettavasti, mutta ovat ennen kaikkea pitkäikäisiä. Lisäksi oli tärkeää, että mahdolliset häiriöt voidaan korjata mahdollisimman helposti.

Ratkaisu

Sovellusratkaisu

UNICASE helical bevel gear motor, Kegelradgetriebemotor, motoriduttori ortogonali UNICASE

Vaikka investointiin oli varattu vähän rahaa, NORD pystyi toimittamaan kuljettimiin erittäin luotettavia, varmoja ja helposti huollettavia käyttöratkaisuja.

Integroitu turvallisuus - Valinta kohdistui SK 90 -sarjan kartiovaihdemoottoriin, jonka ominaisuuksia ovat IP55 mukainen kotelon tiiviys ja mekaaninen varmistusjärjestelmä. Se estää kuormatun kuljettimen liikkumisen vahingossa taaksepäin. Varmistuslaite on integroitu vaihteeseen. NORD toimitti yhteensä 26 vaihdemoottoria teholtaan 2,2 kW:sta 22 kW:iin asti.

Kestävä ja helppokäyttöinen – Lohkokoteloisten vaihteiden vääntöjäykkyys on maksimaalinen ja radiaali- sekä aksiaalikuormitettavuus on erittäin suuri. Kaikki laakeroinnit työstettiin yhdessä kiinnityksessä, mikä varmistaa pitkän käyttöiän. Vaihdemoottorit asennettiin kuljettimen päihin SMIL:n korjaamossa. IEC-laipalliset yleismoottorit voidaan tarvittaessa vaihtaa nopeasti ja helposti.

Laajaa yhteistyötä – SMIL sai suunnittelun alkuvaiheessa NORD-tiimien hyvää teknistä tukea valittaessa kohteeseen sopivin ratkaisu. Toisen Durance Granulatsin toiseen tuotantolaitokseen asennettiin samanaikaisesti NORD-käyttöjärjestelmiä useisiin kuljettimiin.

Tähänastisen yhden materiaalilähteen asemesta päästiin nyt hyödyntämään kolmea erityyppistä lähdettä. Yksi niistä sijaitsee päätoimipisteessä. Se yhdessä 30 kilometrin päässä louhimolta sijaitsevan toisen kanssa palvelee erilaisten hiekasta, sorasta, sepelistä ja kaivosten jätekivestä muodostuvien tuotteiden tuotannossa. Näille tuotteille löytyy käyttöä lähinnä teiden kantavien kerrosten ja pohjan rakentamisessa, mutta myös teollisuudessa ja erityisesti Gardannen voimalaitoksen rikinpoistossa. Kolmantena lähteenä toimii kierrätyslaitos, jolla otetaan talteen materiaalia julkisten rakennushankkeiden jätteistä. Hihnakuljettimet yhdistävät keskenään raaka-aineiden tulopisteen, kierrätyslaitoksen sekä pisteen, jossa materiaali poistuu louhimolta.

Kegelradgetriebemotor SK 90 mit IP 55 und mechanischem Sicherheitssystem
”Näiden uusien järjestelmien osalta Nord kuului luonnollisesti merkkeihin, jotka kiinnostivat meitä niin teho- kuin lujuusmielessäkin”, muistelee Mathieu Kasprzak, Durance Granulatsin toimitusjohtaja. ”Nord tarjosi teknisessä ja taloudellisessa mielessä parhaan ratkaisun. Tarvitsimme vankkatekoisen ja erityisen luotettavan ratkaisun, joka samalla sopisi käytettävissä oleviin niukkoihin varoihimme”, selittää SMIL:n projektipäällikkö, hra Herry. Valinta kohdistui Nordin kartiovaihdemoottoriin SK90, joka erottuu kilpailijoistaan IP55-kotelointiluokallaan sekä paluujarrullaan. Tämä vaihteeseen integroitu mekaaninen varmistusjärjestelmä estää pysähtynyttä kuljetinhihnaa pyörimästä tahattomasti takaperin kuorman painosta. Kaikkiaan tilattiin 26 tehoalueen 2,2–22 kW vaihdemoottoria.

25 hihnakuljetinta käsittävän järjestelmän saaminen juohevaan toimintaan vei kuudesta kahdeksaan kuukautta. Vaihdemoottorit esiasennettiin kuljetinten päihin verstaalla. Valituksi tulivat IEC-laipalla varustetut vakiomoottorit. Sellaisen voi vioittuneena korvata hätätapauksessa myös toisen valmistajan vastaavalla mallilla. ”Halusimme yleiskäyttöisiä sovitteita, jotta asiakkaamme pääsisi vikatapauksissa suorittamaan pienemmät korjaukset itsekin. Nord huolehtii kuitenkin asiakaspalvelustaan erinomaisesti ja tarjolla oleva huoltohenkilöstö saadaan paikalle kahdessa päivässä. Esivalmisteluissa saimme myös kelpo tukea Nordin työryhmiltä, jotka auttoivat meitä valitsemaan sovellukseen parhaiten käyviä materiaaleja”, jatkaa Herry.

Tämän hankkeen lisäksi valittiin tusinan verran Nord-käyttöjä toiseenkin Durance Granulatsin käyttämään, 7 tai 8 hihnakuljetinta käsittävään järjestelmään. ”Nord tulee kuulumaan kumppaneihimme tulevissakin projekteissamme”, vakuuttaa Herry.

Case_study_download_teaser