WUHAN IRON AND STEEL

Järeät vaihdemoottorit sataman bulkkimateriaalin käsittelyjärjestelmiin.

Kiinalainen teräsjätti WISCO on pyörittänyt uutta Itä-Kiinan meren suurta jälleenlaivaussatamaa vuodesta 2012 alkaen. NORDin vaihdemoottoreilla käytetään kuormaus- ja purkujärjestelmiä, jotka varmistavat tasaiset malmitoimitukset WISCOn sisämaassa sijaitseviin tuotantolaitoksiin.

wisco_case_study_view

Asiakas

Asiakasesittely

wisco_case_study_customer

Chinese Wuhan Iron and Steel Group Corporation (WISCO) tuottaa vuosittain noin 40 miljoonaa tonnia raakaterästä ja kuuluu siten alan suurimpiin yrityksiin koko maailmassa. Konsernin päätoimipaikka on 4 miljoonan asukkaan Wuhanissa Jangtsejoen keskivaiheilla. Yritys tuottaa vuosittain myös yli 30 tonnia raakarautaa ja saman verran valmiita terästuotteita. Vaikka WISCOlla on useita omia kaivoksia Kiinassa, se joutuu ostamaan suuren osan raudasta ulkomailta.

Asiakasesittely
Wugangin satama sijaitsee parisataa kilometriä Shanghaista ja Jangtsejoen suusta etelään. Sinne saapuu vuosittain noin 15 miljoonaa tonnia tuontimalmia, joka lastataan edelleen pienempiin aluksiin ja kuljetetaan WISCOn terästehtaille Wuhaniin. Yli 170 NORDin valmistamaa jämerää vaihdemoottoria varmistavat, että lastauskoneet ja pyörökauhakuormaimet toimivat luotettavasti, samoin

  • kolme suurta, 300 000 dwt:n laivojen purkamiseen tarkoitettua kauhapurkukonetta,

  • joissa on yhteensä 72 kartiovaihdemoottoria.


Projekti

Projektihaaste

wisco_case_study_project

Wuhan Iron and Steel Group Corporation (WISCO) toimii Kiinan keskellä. Koska WISCOn tuotantolaitokset sijaitsevat sisämaassa, niille voi toimittaa suuria määriä raaka-aineita vain Jangtsejokea pitkin. Teollisuuskonsernin tuontimalmi kuitenkin saapuu Itä-Kiinan merelle hyvin suurilla valtamerialuksilla. Lasti on sen vuoksi purettava ja siirrettävä pienempiin aluksiin, jotka voivat matkata edelleen Wuhaniin.
Suuri jälleenlaivaussatama. – WISCO päätti yhdessä yhteisrahoittajien kanssa perustaa oman toimituskeskuksen Zhoushanin saaristoon. Wugangin kuormaus- ja purkulaitoksen toiminta alkoi vuonna 2012. Satamassa käsitellään peräti 15 miljoonaa tonnia malmitoimituksia vuodessa, ja se onkin WISCOn tärkein jälleenlaivausterminaali. Wugangissa on 27 m syvä purkuankkuripaikka, johon valtavat, jopa 300 000 dwt:n alukset mahtuvat. Pienempiä ankkuripaikkoja käytetään kuorman lastaukseen pienempiin aluksiin.

Massiiviset purkujärjestelmät. – Wugangin sataman ankkuripaikoille ja lastausalueille asennetut alusten lastaus- ja purkulaitteet sekä pyörökauhakuormaimet ovat kaikki lajinsa suurimpia siviilikäyttöön tarkoitettuja laitteita Kiinassa. Järjestelmä on suunniteltu käsittelemään jopa 5 000 tonnia malmia tunnissa. Se onnistuu vain, jos kaikki siltanosturit, kuljetinjärjestelmät ja vastaavat pysyvät jatkuvasti toimintakunnossa. Vakavat viat aiheuttaisivat huoltoväelle pitkän ja vaikean korjausurakan. Kaikki kuormaus- ja purkujärjestelmien vaihderatkaisut mitoitettu siten, että niillä on suuri kuormitustoleranssi, pitkä käyttöikä ja mahdollisimman pieni huoltotarve.

Ratkaisu

Käyttökohde

wisco_case_study_application

Wugangin bulkkikäsittelykoneilla on useita OEM-toimittajia, mutta niihin kaikkiin on asennettu NORDin vaihderatkaisut. Kolme erittäin suurta kauhapurkukonetta palvelee 300 000 dwt:n ankkuripaikkaa. Niissä on yhteensä 72 kartiovaihdemoottoria. Kahdessa massiivisessa siirrettävässä kuormaimessa on kummassakin 16  kartiovaihdemoottoria. NORDin vaihdemoottorit pystyvät siirtämään nämä suuret purkaimet luotettavasti paikalleen ankkuripaikan varrella kiskoja pitkin eri purkauspisteisiin. Sataman malmivarastopihalla käytettävissä kolmessa kauhapyöräkuormaimessa/palautuskuljettimessa (500 tn/h) on vielä 72 kartiovaihdemoottoria.

Kaikin puolin lujatekoisia. – Kaikissa NORDin vaihdemoottoreissa on raskaaseen käyttöön suunniteltu rakenne, jonka ansiosta niitä voi käyttää ulkona, myös vaativissa sääolosuhteissa. Vaihdemoottorit ovat erittäin tiiviitä ja niiden komponentit ovat korroosion- sekä kosteudenkestäviä. Täten laitteet kestävät hyvin tyypillisessä meriympäristössä. Vaihdemoottorit on maalattu offshore-standardin mukaisella maalauksella. Koska kaikissa vaihdemoottoreissa on yhdestä valukappaleesta muodostuva runko, ne ovat erittäin lujia ja kulutusta kestäviä, vaikka kuormaus- ja purkujärjestelmillä käsitellään massiivisia kuormia lähes jatkuvasti. Useimmissa vaihdemoottoreissa on käyttökohteen mukaan vaihtelevia varusteita, kuten pöly- ja korroosiosuojattuja jarruja, jarrun jatkuvan valvonnan mikrokytkimiä tai kaksoissadesuojia, jotka toimivat moottorin tuulettimien vesisuojauksena. Nämä ominaisuudet parantavat vaihdemoottorien luotettavuutta entisestään ja auttavat varmistamaan niiden poikkeuksellisen pitkän käyttöiän.

Case_study_download_teaser