Italian nykyaikaisin panimo

NORD toimittaa tehokkaat käytöt

40 vuoden jatkuvan ympärivuorokautisen toiminnan aikana Forst-erikoisolutpanimon vanhan osan säiliöt ja altaat ovat tuottaneet 2 500 miljoonaa litraa olutta. Nyt, panimotekniikan kehittyessä erityisesti energiankulutuksen suhteen, yhtiön johto päätti rakentaa aivan uuden panimolaitoksen, josta haluttiin tehokkaasti toimiva, uusimpien lakisääteisten vaatimusten mukainen ja niin vähäpäästöinen kuin mahdollista. Panimo otti johtavat saksalaiset yhtiöt kehittämään panimotekniikkaa ja suunnittelemaan erikoiskäyttöjä. Heti uuden laitoksen käyttöönoton jälkeen panimon primäärienergiankulutus aleni 30 prosentilla.

Sudhaus von der Brauerei Forst, Italien

Uusi panimo

Viisi suurta allasta, mukaan lukien tekniikka ja putkisto, uudelleen suunniteltu vesihuolto sekä mallastuslaitos, jossa on kaksitoista siiloa ja kolme erillistä varastoallasta – tekniikan suunnittelijoilla ja rakentajilla oli vain 16 kuukautta aikaa toteuttaa pääkomponentit tyhjästä 154-vuotiaaseen Forst-panimoon Etelä-Tirolin Algundissa. Uusi tuotantolaitos sijaitsee laajan panimoalueen reunalla ja on helposti nähtävissä viereiseltä tieltä. 4 800 m²:n lasinen julkisivu avaa näkymän laitokseen, jota pidetään malliesimerkkinä nykyaikaisesta eurooppalaisesta panimotekniikasta. Vuorokaudessa voidaan valmistaa jopa kaksitoista keittoerää, joista jokainen on tilavuudeltaan 63 000 litraa. Vuosittainen tuotantokapasiteetti on 90 miljonaa litraa.

Einsatz von Antriebslösungen in der Brauereitechnik von Getriebebau Nord
Halkaisijaltaan 8,6-metrinen mäskäysastia on panimon sydän. Siellä mäski erotetaan käytetyistä jyvistä automaattisesti.

Tasainen astian nopeudensäätö

Tiivis aikataulu oli suuri haaste tällaisessa monipuolisessa ja teknisesti edistyneessä laitoksessa. Pääurakoitsija Ziemann Holvrieka vastasi panimolaitteiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Viisi keittoastiaa koneistoineen valmistettiin Bürgstadt/Mainin tehtaalla ja kuljetettiin sieltä kuorma-autoilla 550 km:n matka Etelä-Tiroliin. Panimon tuotannon oli voitava jatkua tavalliseen tapaan rakennustyön aikana. Jopa tuotannon siirto uuteen laitokseen oli tehtävä ilman katkosta.Tiivis aikataulu oli suuri haaste tällaisessa monipuolisessa ja teknisesti edistyneessä laitoksessa. Pääurakoitsija Ziemann Holvrieka vastasi panimolaitteiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Viisi keittoastiaa koneistoineen valmistettiin Bürgstadt/Mainin tehtaalla ja kuljetettiin sieltä kuorma-autoilla 550 km:n matka Etelä-Tiroliin. Panimon tuotannon oli voitava jatkua tavalliseen tapaan rakennustyön aikana. Jopa tuotannon siirto uuteen laitokseen oli tehtävä ilman katkosta.

Flachgetriebemotor im Einsatz als Förderschnecke in der Brauerei Forst

Tappivaihdemoottori käyttää syöttöruuvia.

Jokainen vaihdemoottori räätälöitiin tehtäväänsä

NORD valmisti vaihdemoottorit jokaiseen altaaseen käyttökohteen erityisvaatimusten perusteella – alkaen myllystä, joka jauhaa maltaat keittoprosessin alussa, päättyen syöttöruuviin, joka poistaa käytetyt jyvät. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa maltaat sekoitetaan keittoastioissa läheisiltä vuorilta tulevaan lähdeveteen. Seosta kuumennetaan sitten eri lämpötiloihin termisesti optimoiduilla lämmityspinnoilla, jotka sijaitsevat keittoastian pohjalla ja sen rungossa. Lämpötila-anturilla varustettu NORD-taajuusmuuttajakäyttö käyttää astian sisällä olevaa sekoitinta. Sitten neste pumpataan mäskäysastiaan.

Einsatz vom Kegelradgetriebemotor als Antrieb für den Maischebottich in der Brauereiindustrie
Kukin vaihdemoottori räätälöitiin käyttökohteen erityisvaatimuksiin: kuvassa kartiovaihdemoottori, joka käyttää keittoastiaa.

Tasainen astian nopeudensäätö

Halkaisijaltaan 8,6-metrinen ja lähes 21,5 tonnia painava mäskäysastia on panimon sydän. Neste ja mäskin kiintoaineet erotetaan täysin automatisoidussa prosessissa. Käytetyt jyvät laskeutuvat astian pohjalle ja muodostavat luonnollisen suodatinkerroksen. Erityinen haravasekoitin pöyhii tätä kerrosta ja varmistaa olutvierteen optimaalisen virtauksen. Näin vierteen laatu paranee ja raaka-aineet saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Astian pohjalla olevat paineanturit tunnistavat käytettyjen jyvien sakeuden ja käyttö säätää koneen nopeutta sen mukaisesti. Tämä älykäs säätöjärjestelmä mahdollistaa virtaamat 9 – 14 litraa minuutissa neliömetriä kohti. Seuraavaksi erotetaan käytetyt jyvät: sekoitinta lasketaan vähitellen ja kuuteen varteen kiinnitetyt lattatangot työntävät käytetyt jyvät luukusta ulos. Myös tämä vaihe on täysin automaattinen. Jos massaa pääsee kertymään liikaa, laskuliike pysähtyy ja nopeutta säädetään. Näin astia voidaan tyhjentää vain kuudessa minuutissa. Jotta materiaalin prosessointi on mahdollisimman hellävaraista, käytetyt jyvät irrotetaan hitaalla nopeudella. Sen sijaan käytettyjen jyvien poistossa tarvitaan suuria nopeuksia, jotta astia saadaan tyhjäksi mahdollisimman nopeasti. Näin käytettyjen jyvien paakkuuntuminen minimoituu ja virtaus on tehokas. Nopeuksia, virrankulutusta ja moottorin lämpötilaa tarkkaillaan keskitetysti, jotta järjestelmän jatkuva jouhea toiminta voidaan varmistaa. Molemmista tehtävistä huolehtii räätälöity NORD-käyttöyksikkö, jossa on uritettu holkkiakseli. Käyttöyksikön muodostavat moottori, teollisuusvaihde sekä kartiovaihdeyksikkö. Sen maksimivääntömomentti on 96 000 Nm ja se pystyy säätämään kehänopeutta portaattomasti välillä 1 – 100 metriä minuutissa – ilman vääntömomentin vaihteluja.

Getriebemotorkombination mit Industriegetriebe bis 96000Nm von Getriebebau Nord
Yksi käyttöyksikkö vastaa koko mäskäysprosessista; sekä käytettyjen jyvien pöyhimisestä että astian tyhjentämisestä. Vaihdemoottorin ja teollisuusvaihteen yhdistelmä mahdollistaa jopa 96 000 Nm:n vääntömomentin.

Millimetrintarkka

Mäskäysastian sisällä olevaa haravasekoitinta nostetaan ja lasketaan 500 mm:n verran. Nostolaite toimii millimetrintarkasti myös täydellä kuormituksella. Tarkkaa paikoitusta varten asennettiin rajakytkin ja optinen tunnistin. Korkeutta voidaan säätää sekä sekoittimen seistessä, tyhjäkäynnillä että käytön aikana. Tätä varten sekä kartiovaihdeyksikkö että hydraulinen nostolaite on suunniteltu kestämään prosessin aikana syntyviä aksiaali- ja radiaalikuormituksia. Käyttömoottorin teho on 18,5 kW ja sen lähtönopeusalue on 0,04 – 4 kierrosta minuutissa. Halutun nopeuden säilyttämiseksi moottori on varustettu pulssianturilla. Vakionopeuspuhallin huolehtii moottorin jäähdytyksestä pienillä käyntinopeuksilla. Molemmissa vaihdeyksiköissä on öljyä varten paisuntasäiliö, joka estää voiteluaineen pursuamisen huohotinventtiileistä korkeissa lämpötiloissa. Teollisuusvaihteen erikoistiivistys varmistaa, että akselilla on aina riittävä voiteluainekalvo. Rakenteen ansiosta nostokehikossa ei tarvita lisäöljysäiliöitä, jolloin tiivistysongelma poistuu. NORDin kehittämän UNICASE-periaatteen mukaisesti kaikki laakerit ovat samassa runkokappaleessa, tämä takaa erinomaisen lujuuden ja jäykkyyden. UNICASE-rungoissa ei ole tiivistyspintoja, joihin kohdistuisi vääntö tai radiaalivoimia Kompaktit ja kevyet vaihdemoottorit käyvät äänettömästi, niiden käyttöikä on pidempi ja energiankulutus pienempi kuin moniosaisten vaihdemoottorirakenteiden.

Industriegetriebe mit Kegelradgetriebemotor, basierend auf Hohlwelle mit Vielkeilverzahnung

Teollisuusvaihde kartioetuvaihteella ja uritetulla holkkiakselilla.

Kartiovaihdemoottori on yhdistetty teollisuusvaihteeseen uritetulla holkkiakselilla.

Bier der Brauerei Forst, hergestellt mit Getriebemotoren von Nord

Uusi panimorakennus on esimerkkihanke, joka on suunniteltu toimimaan luotettavasti vähintään seuraavat 40 vuotta”, sanoo Dr. Walter Unterthurner, Forst-panimon tekninen johtaja (vasemmalla; kuvassa myös panimomestari Manfred Biechl).

”Uusi panimomme on mallikappale, joka on suunniteltu toimimaan luotettavasti vähintään 40 vuotta”, sanoo tri Walter Unterthurner, Forst-panimoyhtiön tekninen johtaja (vasemmalla). Vieressä panimomestari Manfred Biechl.

Yhteenveto

“Panimo on esimerkkihanke, joka on suunniteltu toimimaan luotettavasti vähintään 40 vuotta”, sanoo Dr. Walter Unterthurner, Forst-panimon tekninen johtaja. NORD DRIVESYSTEMSin käyttöteknologia on tässä tärkeässä roolissa. Modulaarisen rakenteen ansiosta käyttöyksiköt voitiin räätälöidä juuri panimon vaatimuksiin, jolloin mäskäysprosessin kesto lyheni noin puoleentoista tuntiin.