Jotta Tunis ei kuivuisi:

Vankkatekoiset NORD-vaihteet huolehtivatjätevesien kitkattomasta käsittelystä

Vesilaitosten ja jätevesien käsittelylaitosten pumppujenon siirrettävä suuria nestemääriä. Suorituskykyinenkäyttötekniikka on sujuvan toiminnan elinehto.Tekniikka joutuu näissä tapauksissa usein ääritasonympäristöolosuhteisiin ja vaatii aivan omanlaistaansuunnittelua.

Käyttötekniikkatoimittajan valinnassa on ilmasto-olosuhteiden ohella muillakin asioilla suuri rooli. Erityisesti elinkaaren mittaisten kokonaiskustannusten tarkastelu kannattaa; väärässä paikassa säästäminen saattaa johtaa huomattavaan ajanhukkaan ja rahanmenoon. Tästä lähemmin seuraavassa.

Valtiollisen ONAS (Office National de l'Assainissement) -yrityksen hoidossa oleva Tunisin jätevesien käsittelylaitos käsittää kahdeksan allasta, joista kussakin kaksi suuren vaihdemoottorin käyttämää sekoitinta huolehtii jäteveden jatkuvasta kiertoliikkeestä. Näin se hapettuu ja bakteerit pääsevät pilkkomaan epäpuhtaushiukkaset. Laitos toimittaa käyttöveden Tunisin suurkaupungille ja sen ympäristölle kattaen noin 2,5 miljoonan ihmisen vedentarpeen. Tarkoitukseen asennettu käyttötekniikka on jo lähemmäs 30 vuotta vanhaa ja vaatii vähitellen uusimista. Vankkatekoisuus on vaatimuksista ykkössijalla, koska taivasalle asennetut käytöt pyörivät yötä päivää ja ovat alttiina huomattaville lämpötilanvaihteluille: Ulkolämpötila saattaa laskea –5 °C tienoille ja kesällä kohota lukemaan +45 °C. Tämä haittasi tähän saakka ennen kaikkea alun perin asennettujen laitteiden voitelua, minkä ohella niiden runsaasta huollontarpeesta koitui ongelmia. Niinpä pyrittiin vähemmän huoltoa kaipaaviin ratkaisuihin, jotka kestäisivät ongelmitta myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa.

Flachgetriebemotor mit synthetischem Langzeitschmierstoff in einer Abwasseraufbereitungsanlage

Tunisin jätevesien käsittelylaitoksen kahdeksan altaan sisältöä sekoitetaan vankkojen vaihdemoottorikäyttöjen avulla.

Väärää säästämistä syytä välttää

Tunisin laitoksen alkuperäinen käyttötekniikkavarustus on peräisin etelä- ja länsieurooppalaisilta toimittajilta – maista, joihin Tunisialla on perinteisesti tiiviimmät kauppasuhteet kuin saksalaisvalmistajiin. Nyt korvattavat laitteet ovat kuitenkin jo poistuneet tuotannosta, joten myös varaosien saanti on vaikeutunut tai ainakin niiden toimitusajat pidentyneet. Tämäkin tosiasia vaikutti uuden toimittajan hakupäätökseen. Niinpä Hampurin lähellä Bargteheidessa päämajaansa pitävä käyttötekniikkaekspertti NORD Drivesystems astui kuvaan. Yritys oli Tunisiassa edustettuna vuodesta 2003 lähtien ja se oli jo toteuttanut onnistuneesti joitakin pienempiä hankkeita. NORDin tuotteet olivat hankintahinnaltaan jonkin verran kalliimpia kuin tarjotut kilpailevat tuotteet, mutta vaativat huoltoa merkittävästi vähemmän, joten käyttökustannukset jäävät alhaisemmiksi ja laitteiston käytettävyys paranee. Tämän edun ONAS halusi käyttää hyväkseen. Vuoden 2009 mittaan toimitettiin kaksi NORD-tappivaihteen ja Siemens-moottorin yhdistelmää, jotka ovat siitä lähtien suoriutuneet tehtävistään jatkuvassa käytössä mainiosti. ONAS-yhtiö valmistelee parhaillaan kahta lisätilausta Tunisin laitostaan varten.

Getriebemotor zu stetigen Umwälzung in einem Wasserwerk
Kuumuus hallinnassa

NORD käyttää tappivaihteiden voiteluun korkealuokkaista synteettistä longlife-voiteluainetta, joka sietää ulkolämpötilan vaihteluita oleellisesti paremmin kuin mineraaliöljyt – jälkimmäisten muodostama öljykalvo on kuumentuessaan vaarassa kuoriutua pois, mikä johtaa kulumiseen. Jokaiseen vaihteeseen tulee 210 litran öljytäytös, jonka vaihtoväli on noin 20.000 käyttötuntia. Toiset valmistajat määrittelevät huoltovälin usein lyhyemmäksi, mistä muodostuu huomattavaa eroa synteettisen öljyn litrahinnan ollessa 10–18 €. Käyttövarmuutta parantaa myös NORD-vaihteiden öljynjäähdytysjärjestelmä: lämpötila-anturi valvoo jatkuvasti voiteluaineen lämpötilaa ja aktivoi jäähdytysjärjestelmän heti säädettävän raja-arvon ylittyessä. Tässä sovelluksessa tämä arvo on 60 °C. Kuumentunut öljy pumpataan tällöin öljynjäähdyttimen kautta takaisin vaihteeseen. Kun lämpötila laskee arvon 40 °C alapuolelle, kytkeytyy jäähdytys automaattisesti pois päältä.

Käyttötekniikan yksityiskohtia

Kutakin selkeytysallasta kohti on käytössä kaksi NORD-tappivaihdetta SK 12382VZ. Ne on yhdistetty IEC-sovitteella 132 kW:n tehoisiin Siemens-moottoreihin. NORD-tappivaihteita on saatavissa kaksi- tai kolmiportaisina perustyyppeinä, holkki- tai tappiakselilla ja jalka-, laippa- tai pistoasennettavina versioina. Kotelo on aina samanlainen. Vaihteet integroituvat koneikkoon tilaa säästävällä tavalla ja niitä voidaan yhdistellä NORD-rakennussarjajärjestelmän muihin komponentteihin. Korkean IP55- tai IP66-kotelointiluokan ATEX-versioita on saatavissa tilauksesta kaikista malleista. Kaikki vaihteet on valmistettu vakiona NORDin jo 1981 kehittämän UNICASE-konseptin mukaisesti. Se takaa korkeimman mahdollisen tehonsiirtokyvyn pienillä ulkomitoilla; lisäetuina käyttövarmuus, korkea hyötysuhde, suuret toision vääntömomentit, suuri aksiaali- ja säteiskuormitettavuus, käynnin hiljaisuus, energian säästö, vähäinen huollontarve ja pitkä kestoikä.