SMS MEER

VANKKOJA KÄYTTÖLAITEJÄRJESTELMIÄ VALSSAAMOON BAHRAINISSA

Valssaamon käyttöolosuhteet ovat Bahrainissa erittäin vaativat. Käyttöjen on toimittava luotettavasti raskaasta kuormituksessa, kovissa kuormituspiikeissä ja äärilämpötiloissa. NORD toimitti SMS Meerin valmistamiin linjoihin luotettavat ja kestävät käyttölaitteet.

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

SMS MEER

Asiakas

Katsaus asiakkaaseen

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

SMS-konserniin kuuluva SMS Meer on maailman markkinajohtaja teräs- ja metalliteollisuuden raskaiden koneiden ja laitteiden toimittajana. Maailmanlaajuisesti toimiva saksalaisyritys on erikoistunut tankovalutekniikoihin, pitkän tavaran ja putkien valmistuslaitteisiin, takomoihin, ei-rautametallien vaatimiin laitteistoihin sekä terästehtaiden lämpökäsittelyyn. Hiddin suurhankkeessa SMS Meer teki yhteistyötä sisaryrityksensä SMS Concastin kanssa.

Katsaus hankkeeseen
Bahrainin valssaamossa on 622 rullaratakäyttöä ja suuri määrä muita NORD-käyttölaiteratkaisuja, muun muassa valssattavan palkin suoristuskoneessa tarvittavia suuria teollisuusvaihteita. NORDin käyttölaitteet täyttävät ankarien olosuhteiden asettamat tiukat luotettavuus- ja kestävyysvaatimukset.

Hanke

Hankkeen vaatimukset

SMS_Meer_Production.jpg

Laaja, integroitu terästehdaskompleksi on rakennettu viime vuosien aikana Hidd-nimiselle teollisuusalueelle Bahrainin kuningaskuntaan. Sen on määrä tuottaa 600 000 tonnia terästä vuodessa ja kattaa kuudennes koko Lähi-Idän aiemmasta rakenne- ja profiiliteräksen tuontitarpeesta. Laitteistovalmistaja SMS Meer pystytti tätä varten Hiddiin raskaan profiilivalssaamon, jonka laitteisto on uusinta tekniikkaa.

Rankat olosuhteet. –Monien valssaamossa tarvittavien vaihdemoottoreiden on suoriuduttava näille laitoksille tyypillisistä jaksollisen käynnistys- ja jarrutuskäytön (S5) sekä vaihtelevalla kuormalla ja nopeudella tapahtuvan jatkuvan käytön (S9) sekä usein toistuvan ylikuormituksen aiheuttamista kuormituksista. Rullaradoilla siirrellään 16 tonnin painoisia palkkeja edestakaisin. Siirreltävän tavaran jatkuvat kiihdytykset ja jarrutukset tuottavat voimakasta, käyttötekniikkaa rasittavaa sysäyskuormitusta. Oman haasteensa tuovat vielä Persianlahden saarella vallitsevat epätavallisen korkeat ympäristölämpötilat.

Vakiokäyttölaitteet etusijalla. – Muihinkin laitteistoihin SMS Meer tarvitsi maksimaalisesti kuormitettavia ja vahvoja käyttölaiteratkaisuja – esimerkiksi kaksoislaakeroituun suoristuskoneeseen. Laitteistovalmistajalle oli myös erittäin tärkeää välttää mahdollisuuksien mukaan erikoisvaihteisiin perustuvia ratkaisuja ja pystyä valitsemaan niiden asemesta vakioversioita laajasta vaihdevalikoimasta. Eräiltä käyttölaitejärjestelmiltä SMS Meer vaati vielä lisäksi erityisen monipuolisia käyttömahdollisuuksia.

Ratkaisu

Ratkaisu tässä sovelluksessa

SMS_Meer_MotorLogoNORD.jpg

NORD toimitti erittäin vankkarakenteiset käyttölaitejärjestelmät: radiaali- ja aksiaalikuormitettavuus on vaihteiden Unicase-rungon ansiosta hyvin suuri. Jyrsitty ja hienotyöstetty vinohammastus takaa myös äärimmäisen vakaan toiminnan kuormitettuna. Kuormitettavuutta ja pitkäaikaiskestoa lisää edelleen tavanomaista vahvempi akselimateriaali (esim. 42CrMo4) yhdessä vahvistetun laakeroinnin kanssa. Osa mekaanisesta iskukuormituksesta on myös puskuroitavissa värähtelyjä absorboivan runkomateriaalin avulla. Erittäin korkeisiin käyttö- ja ympäristölämpötiloihin on tarjolla synteettisiä erikoisvoiteluaineita (ISO VG220) ja erityisiä pintakäsittelyjä.

Vaihtelevat käyttömahdollisuudet. – SMS Meer hankki yli 600 käyttöä valssaamon rullaradoille. Tämän lisäksi tarvittiin muitakin järjestelmiä, esimerkiksi jäähdytysradan ketjukuljetinten vakio-tappivaihteet, joilla kyettiin korvaamaan tässä laiteluokassa aiemmin käytetyt erikoisvaihteet. Neljä suurmomentti-teollisuusvaihdetta, jotka huolehtivat raskaiden harkkojen linjaamisesta ennen valsseja, NORD varusti molemminpuolisilla ensiö- ja toisioakseleilla, joten niitä voidaan käyttää kummallakin akselin sijainnilla. NORD asensi näiden teollisuusvaihteiden akseleille SMS Meerin speksien mukaiset anturit.

Alan laaja tuntemus. – NORD on tehnyt yhteistyötä SMS Meerin kanssa yli vuosikymmenen ajan. NORD tarjoaa teräs- ja metalliteollisuudelle optimoituja käyttölaiteratkaisuja eri sovelluksiin rullaradalta jäähdytysarinalle, leikkauslinjalta valusankokäsittelyyn sekä prosessin moniin muihin vaiheisiin saakka.

Download Case Study

Case_study_download_teaser

Lataa SMS MEER artikkeli PDF-tiedostona: Lataa | PDF (1 MB)