Adatvédelmi nyilatkozat

Tisztelt Felhasználó!

Számunkra fontos szempont, hogy a weboldalunkra látogatva biztonságban érezzék magukat. Privátszférájuk védelme számunkra nagyon fontos, ezért úgy alakítottuk ki internetes jelenlétünket és tartalmainkat, hogy annak használata alapvetően névtelenül történjen.

Az adatfeldolgozási folyamat minden lépése során betartjuk a törvényi előírásokat. A következő nyilatkozatban áttekintheti a rögzített adatok típusát, azok felhasználásának és továbbításának mikéntjét, az általunk alkalmazott adatvédelmi intézkedéseket, valamint annak módját, hogyan kaphat tájékoztatást a rendelkezésünkre bocsátott információkról.

§ 1 A személyes vonatkozású adatok rögzítése és tárolása

Személyes vonatkozású adatokról beszélünk olyan egyedi adatok esetében, amelyek egy meghatározott vagy meghatározható természetes személy személyes vagy tárgyi viszonyaira vonatkoznak, így például a személy neve, címe, telefonszáma, születési dátuma, banki információi, valamint az IP-címe.

A weboldalaink használata során a következő adatokat rögzítjük; tárolásuk mindazonáltal kizárólag belső rendszervonatkozású és statisztikai célokat szolgál: A betöltött oldalak, az alkalmazott böngésző, operációs rendszer és a lekérdezést végző domain neve, a hozzáférés dátuma és időpontja, a használt keresőrobotok, a letöltött fájlok neve és a felhasználó IP-címe. A felhasználásra vonatkozó adatokat, de elsősorban a felhasználó IP-címét legkésőbb a törvényben előírt határidők lejártával töröljük.

További személyes vonatkozású információkat csak abban az esetben rögzítünk, ha a felhasználó azokat önként a rendelkezésünkre bocsátja, például egy ajánlatkérés vagy regisztráció alkalmával.

Az internetes portálunk használatához regisztráció szükséges. Ennek során valamennyi olyan adat megadását kérjük, amely a rendelések teljesítéséhez és lebonyolításához elengedhetetlen: A felhasználó, ill. vállalat teljes neve, a vállalat képviseletére jogosult személy neve, a felhasználó e-mail címe, címe (számlázási, adott esetben az attól eltérő szállítási címe) és szükség szerint a telefonszáma (pl. ha szükségessé válna a szállítási határidő gyors egyeztetése). Ezen kívül kérjük egy felhasználónév, valamint egy jelszó megadását; mindkettő egy újabb adatmegadást nélkülöző egyszerűbb bejelentkezéshez szükséges. A felhasználó által megadott adatokat egy ügyfélfiók létrehozásához tároljuk; azon keresztül rögzítjük, teljesítjük és bonyolítjuk le a megrendeléseket. Az adatokat további rendelésekhez mindaddig megőrizzük (regisztráció), ameddig a regisztrációt a felhasználó nem törli. A felhasználó bármikor jogosult a regisztrációhoz használt adatainak lehívására, módosítására és törlésére. A rendszerünk törli a felhasználó regisztrációját, amennyiben azt törvény előírja, azaz legkésőbb a legutóbbi rendeléstől számított két év elteltével.

§ 2 A személyes vonatkozású adatok felhasználása, továbbítása és törlése

A felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat az ajánlatkérések megválaszolásához, a rendelések lebonyolításához, a bonitás ellenőrzéséhez, valamint a weboldalak műszaki adminisztrációjához használjuk fel.

A felhasználó személyes vonatkozó adatainak továbbítására harmadik félnek csak abban az esetben kerül sor, ha az a szerződés teljesítéséhez vagy elszámolási célokból, ill. az ellenérték beszedéséhez szükséges, vagy a felhasználó ahhoz kifejezetten hozzájárult. Az is előfordulhat, hogy rendelések alkalmával a felhasználó címét és a megrendelés adatait továbbítjuk a szállítónak; erre abban az esetben kerül sor, ha a szállítás közvetlenül ex works (a gyárból) történik. A szállítóinknak kizárólag olyan információkat bocsátunk a rendelkezésére, amelyek az adott feladatuk végrehajtásához elengedhetetlenek. Az információk más irányú felhasználása nem engedélyezett. Jogosultak vagyunk továbbá a felhasználók személyes vonatkozású adatait inkasszó céljából továbbítani. Amennyiben egy rendelésnél előzetes teljesítés történik (például számlára történő vásárlás esetén), az ügyfél identitásáról és bonitásáról harmadik fél (szolgáltató) bevonásával tudunk meggyőződni.

Nem zárjuk ki továbbá, hogy névtelenül felhasználási adatokat továbbítunk piackutatási célokból. Ennek során a felhasználók azonosítása teljességgel lehetetlen.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egyedi esetekben az illetékes hatóság felkérésére jogosultak vagyunk adatokról felvilágosítást nyújtani, amennyiben arra büntetőjogilag, veszélyhelyzetek elhárításához a tartományok rendőri szervei által, a szövetségi vagy tartományi alkotmányvédelmi szervek, a szövetségi hírszerző szolgálat vagy a katonai elhárítási szolgálat törvényben előírt feladatainak teljesítéséhez vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítéséhez szükség van.”

§ 3 Biztonsági figyelmeztetés

Számos biztonsági óvintézkedést tettünk a személyes vonatkozású adatok megfelelő és elégséges mértékű védelme érdekében.

Adatbázisainkat fizikai és műszaki jellegű eljárásokkal védjük; azok speciális felhatalmazással rendelkező személyekre korlátozzák az információkhoz való hozzáférést, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően. Informatikai rendszerünket egy szoftveres tűzfal védi, amely kizárja a hozzáférést más, internetes kapcsolattal rendelkező hálózatokból. A személyes vonatkozású adatokhoz kizárólag olyan munkatársak rendelkeznek hozzáféréssel, akiknek egy speciális feladat végrehajtásához információkra van szükségük. Munkatársaink megfelelő, a biztonsággal és adatvédelmi gyakorlatokkal kapcsolatos ismeretekkel és tudással rendelkeznek; azt a megfelelő képzéseken sajátítják el.

A weboldalainkon megadott személyes vonatkozású adatok rögzítése során azok átvitelére titkosítással, az iparági szabványnak minősülő Secure Socket Layer („SSL”) technológia alkalmazásával kerül sor. Védelmi célokból az érzékeny információkat, például hitelkártya-adatokat vagy számlainformációkat további titkosításnak vetjük alá.

A weboldalainkhoz való hozzáférést szavatoló jelszót tilos harmadik fél tudomására hozni, és ajánlott azt rendszeresen megváltoztatni. Az oldalaink elhagyását követően ajánlott kijelentkezni és a böngészőt bezárni; így elkerülhető, hogy jogosulatlan felhasználók hozzáférhessenek a felhasználói fiókhoz. Az e-mailen történő kommunikáció során nem áll módunkban teljes körű adatbiztonságot szavatolni.

§ 4 Cookie-k, webelemző eszközök és közösségi plugin-ek

A „cookie-k” (sütik) olyan kis fájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra meghatározott felhasználóspecifikus információk tárolását a felhasználó számítógépén a weboldalainkon tett látogatásai alkalmával. A cookie-k segítségével meg tudjuk állapítani a weboldalunk látogatottságának gyakoriságát és az azt használók számát. A sütik lehetővé teszik továbbá, hogy az ajánlatainkat lehetőség szerint biztonságosan, kényelmesen és hatékonyan alakíthassuk.

Egyrészt úgy nevezett „session cookie-kat” (munkamenethez kapcsolódókat) alkalmazunk, amelyeket kizárólag átmenetileg, a weboldalaink látogatásának idejére tárolunk a számítógépeken. Másrészt „permanent cookie-kat” (állandóakat) alkalmazunk az olyan számítógépekre vonatkozó adatok rögzítéséhez, amelyek használói ismételten ellátogatnak a weboldalunkra. Ezek segítségével optimális felhasználói élményt tudunk biztosítani Önnek, mint felhasználónak, illetve a rendszerünk képes lesz „újra felismerni” Önt, a felhasználót, és biztosítani, hogy ˜ismételt használat esetén lehetőség szerint egy változatos és új tartalmakat felvonultató weboldallal találkozzon. Az állandó cookie mindösszesen egy azonosítószámot tartalmaz. Az állandó cookie-k érvényességi ideje 60 nap, amely 60 nap elteltével a rendszer automatikusan törli azokat. A nevet, az IP-címet és a valóságos személyazonosságára vonatkozó egyéb adatokat nem tároljuk, és a felhasználói magatartásáról sem hozunk létre egyedi profilokat.

Az ajánlataink cookie-k nélkül is használhatók. Az Ön által használt böngészőben kikapcsolhatja, meghatározott weboldalakra korlátozhatja a cookie-k használatát, de azt is beállíthatja, hogy a böngésző értesítse Önt, a felhasználót cookie-k küldéséről. A cookie-kat ezen felül bármikor törölheti a számítógép merevlemezéről. Ügyeljen azonban arra, hogy ebben az esetben a weboldal megjelenése és így a felhasználó „végigkalauzolása” az oldalon is korlátozott.

A rendszerünk a Google Inc. (a továbbiakban „Google”) Google Analytics alkalmazását használja a webszolgáltatás elemzéséhez. A Google Analytics úgy nevezett „cookie-kat” (sütiket) használ; ezek olyan szövegfájlok, amelyeket a rendszer a felhasználó számítógépén tárol annak érdekében, hogy lehetővé váljon a felhasználó weboldalunkon tett látogatásainak elemzése. A weboldalunk használatáról a cookie által létrehozott információkat a rendszer egy, az Egyesült Államokban levő Google-szerverre továbbítja, és ott tárolja. Az IP-anonimizálás bekapcsolásának következtében a Google az Európai Unió tagállamain belül, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt aláíró országokban előzetesen lerövidíti az IP-címet. A teljes IP-címet kizárólag kivételes esetekben továbbítja a Google egy szerverre az Egyesült Államokban, ahol aztán lerövidíti azt. Az információkat a Google a megbízásunkból a felhasználó weboldal-használatának kiértékelésére használja, jelentéseket készít a használók oldalon folytatott tevékenységéről annak érdekében, hogy a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson. A Google Analytics keretében a böngészőjéről továbbított IP-címet a Google más adatokhoz nem társítja. A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállítása alatt letilthatja; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldalainkat csak korlátozott funkcionalitással használhatja. Letilthatja továbbá, hogy a cookie-k által létrehozott, és a weboldalunk használatára vonatkozó adatokat (ideértve az IP-címet is) a rendszer a Google-nak továbbítsa feldolgozásra; ehhez töltse le és telepítse a következő hivatkozás alatti böngésző plugin-t: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Erre vonatkozóan további részleteket a következő webhelyeken találhat: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, ill. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (általános információk a Google Analytics-re és az adatvédelemre vonatkozóan). Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a weboldalainkon a Google Analytics alkalmazást a „gat._anonymizeIp();” kóddal bővítettük annak érdekében, hogy szavatolni tudjuk az IP-címek anonim rögzítését (úgy nevezett IP-maszkolás).

Az adatok Google Analytics általi rögzítését a következő hivatkozásra kattintva tilthatja le. Ezzel beállít egy úgy nevezett „opt-out cookie-t”, amely megakadályozza, hogy a weboldalunk további használatakor a rendszer adatokat rögzítsen Önről, mint felhasználóról: A Google Analytics kikapcsolása.

Weboldalaink úgy nevezett közösségi plugin-eket is tartalmaznak integráltan:

myNORD zárt felhasználói csoport

A myNORD zárt területen áttekintheti az aktuális, ill. korábbi megrendeléseit, tájékozódhat az előrelátható szállítási dátumokról; ennek során az adatokat SSL-titkosítással juttatjuk el Önhöz.

A myNORD területre való bejelentkezési adatokat e-mailben, ill. telefonon közöljük Önnel, mint felhasználóval. A rendelési adatokat természetesen csak Ön, mint ügyfél tekintheti meg. Az informatikai biztonság szavatolására ezt a területet egy független szakértővel megvizsgáltattuk és ellenőriztettük.

Aumago

A Nord együttműködést kötött a webanalízissel és célcsoport-marketinggel foglalkozó Aumago GmbH-val. Az Aumago szövegfájlokat, úgy nevezett cookie-kat („sütik”) tárol a számítógépek böngészőjében, amelyek anonim használati adatokat rögzítenek/tartalmaznak. Ezekből az adatokból felhasználói profilok hozhatók létre egy pszeudonim alatt. Személyes vonatkozású adatok rögzítésére azonban nem kerül sor. IP-címek rögzítésekor a rendszer az utolsó számblokk törlésével anonim módon tárolja a címeket úgy, hogy azok és a sütik ne legyenek összekapcsolhatók. A sütik Aumago cookie-k vagy az Aumago által felkért szolgáltatók, így pl. krux digital Inc., Google Inc. stb. által alkalmazott cookie-k. A sütiket a felhasználók bármikor törölhetik a böngészőjükben. Az Aumago az adatokat a weboldalra látogatók/azt használók adatainak kiértékelésére és a használaton alapuló online hirdetésre (OBA) használja fel.

§ 5 E-mailes és online marketing

HubSpot

Online marketing tevékenységünkhöz a HubSpot platformot használjuk. A szoftvermegoldás segítségével többek között az online marketingünk alábbi vonatkozásait fedjük le:

  • E-mailes marketing (kiállítási meghívók, hírlevelek stb.)
  • Fogadóoldalak és kapcsolatfelvételi űrlapok
  • Közösségi médiában való közzététel és jelentéskészítés
  • Jelentéskés zítés (pl. forgalom, források, hozzáférések stb.)

Kapcsolatfelvételi űrlapjaink segítségével a weboldalunkra ellátogatók többet tudhatnak meg a vállalatunkról, tartalmakat tölthetnek le, ingyenes belépőket igényelhetnek kiállításokra/vásárokra, valamint eljuttathatják számunkra az elérhetőségeiket, illetve további demográfiai adatokat bocsáthatnak a rendelkezésünkre.

Az információkat a szoftverpartnerünk HubSpot a saját kiszolgálóin tárolja. Az információkat a weboldalunkra ellátogatókkal való kapcsolatfelvételre és a számukra érdekes vállalati szolgáltatásaink meghatározására használjuk. Az online marketing ajánlataink felhasználási adatainak statikus kiértékelése a weboldal funkcióinak optimalizálását szolgálja, valamint azt, hogy igényre szabott tartalmakat juttassunk el a weboldalunk felhasználóinak.

Ezzel összefüggésben úgy alakítottuk ki az e-mail szolgáltatásunkat, hogy a rendszer pl. automatikusan tájékoztasson bennünket egy e-mail megnyitásának tényéről és idejéről, valamint arról, hogy pontosan mikor melyik hivatkozásra kattintottak az e-mailben. Ez azt jelenti, hogy a korábban említett e-mailes és online marketing tevékenységekhez a weboldal látogatóinak teljes IP-címét is rögzíti a rendszerünk, de azt tartósan nem tárolja.

Az általunk rögzített valamennyi adatra a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak az irányadók. A rögzített információkat kizárólag az általunk nyújtott szolgáltatás optimalizálására használjuk fel.

A HubSpot egy, az Egyesült Államokban működő szoftvervállalat, amely Írországban fiókvállalattal rendelkezik.
Elérhetőség:
HubSpot
2nd Floor 30 North Wall Quay
Dublin 1, Írország
Telefon: +353 1 5187500.

A HubSpot a „ EU - U.S. Privacy Shield Frameworks ” követelményei szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, rá a TRUSTe Privacy Seal (bizalompecsét), valamint a „U.S. - Swiss Safe Harbor” (biztonságos kikötő) keretmegállapodás feltételei vonatkoznak.

További információk a HubSpot adatvédelmi irányelveiről

További információk a HubSpot vállalatról az EU adatvédelmi szabályainak vonatkozásában

További információkat a HubSpot által használt sütikről („cookies”) itt és itt talál.

§ 6 Tájékoztatásra való jog

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyére vonatkozóan tárolt adatokról, azok származásáról és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról. Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseire bármikor szívesen válaszol az adatvédelmi megbízottunk. Elérhetősége:

Datenschutzbeauftragter der GETRIEBEBAU Nord GmbH & Co. KG

Getriebebau-Nord-Str. 1

22941 Bargteheide

E-mail: Datenschutz@nord.com

Tel.: 0 45 32 - 289 - 0