Nieuws –

Functies omvormers NORD eenvoudig aanpassen

Steeds meer aandrijffuncties kunnen via soft- of hardware decentraal door de omvormerbesturing van de NORD-aandrijvingen worden overgenomen. Dat is voordelig en reduceert het aantal varianten van de diverse typen omvormers, en stelt de gebruiker ook in staat tot eenvoudige parametrering zonder gespecialiseerde programmeerkennis.

Software to configurate freqency inverters - NORD CON Software zur Paramatrisierung von Frequenzumrichtern - NORD CON

Bargteheide , 2018-06-11

Zelfs complexe bewegingssequenties kunnen inmiddels met moderne aandrijftechniek van NORD DRIVESYSTEMS eenvoudig worden geparametreerd en geprogrammeerd. Een voorbeeld hiervan is Posicon, een veelzijdig inzetbare functie, waarmee de omvormer positioneringstaken overneemt. In samenspel met een incrementele encoder aan de motor en/of een absolute encoder aan de aandrijving vormt Posicon standaard aandrijvingen van NORD tot uiterst precieze positioneeraandrijvingen om.

Verder heeft nagenoeg elke decentrale NORD-aandrijving een interne PLC, die de mogelijkheid biedt om softwarefuncties, bewegingssequenties en bewakings- of evaluatieprogramma's te programmeren en uit te voeren. Daarnaast kunnen overeenkomstige bewegingssequenties met bewegingsbouwstenen worden toegewezen. Typische functies, waaronder de aan de PLCopen verbonden bewegingsbesturingsmodules, kunnen bij de ontwikkeling van toepassingen eenvoudig worden toegewezen. Voor de configuratie is de gratis programmeertool NORD CON beschikbaar, die eenvoudig en intuïtief kan worden bediend.