Koeler, compacter en kosten-efficiënt:
constructie-eigenschappen van IE2 en IE3
energiebesparende motoren

NORD Drivesystems hanteert een 3-punts concept voor de nieuwe energiezuinige motoren, die aan de wereldwijd geldende eisen van de nieuwe norm IEC 60034-30 voldoen. De naleving van de IE2 efficiëntieklasse is bereikt door het gebruik van meer actieve materialen, anderzijds door het selecteren van een hoge kwaliteit metaal met minder verliezen, en ten derde met een verhoogde kopervullingsfactor bij een gelijktijdige verkleining van de wikkelkoppen door een geoptimaliseerd productieproces.

NORD IE2 motoren zijn beschikbaar vanaf heden. Ze bieden verschillende voordelen, waaronder verbeterde efficiëntie, hogere start- en kiepkoppels, verminderde slip en betere thermische prestaties. In vergelijking met hun directe voorgangers, bieden IE2 motoren een verhoogde levensduur en besparen exploitatiekosten. Indien nodig kan van de nieuwe IE2 motoren het bedrijfsbereik, wat door een betere efficiëntie naar boven is verschoven, worden verhoogd naar een vermogensfactor van 125%. Als alternatief kunnen hierdoor voor vele toepassingen, gebruikers gebruik maken van een kleiner type motor.

NORD ontwikkelt momenteel ook IE3 motoren. De IE3 motoren zullen ten minste 10% grotere efficiëntie bieden dan de IE2 klasse motoren. De grotere efficiëntie wordt bereikt door het vervangen van aluminium door koper als geleidend materiaal voor de kortsluitkooien. Hierdoor worden de rotorverliezen in IE3 motoren aanzienlijk verminderd. De slip onder belasting zal ook duidelijk dalen in vergelijking met aluminium motoren. De koppelkromme in het werkgebied is aanzienlijk steiler en het kippkoppel wordt bereikt met een kleinere slip. Bovendien is het aanloopkoppel, welke evenredig is aan de rotor verliezen, aanzienlijk lager. In vergelijking met aluminium motoren is voor de IE3 motoren met koperen rotor een verhoging van de hoeveelheid ijzer slechts in bescheiden mate of helemaal niet noodzakelijk. Naast het gebruik van alternatieve materialen zoals koper, omvatten andere maatregelen het gebruik van blikpakketten met geringere specifieke ijzerverliezen en grotere draaddiameters in de wikkelingen. Deze flux-geoptimaliseerde wikkelingen hebben dan kleinere wikkelkoppen. Verdere toename van de efficiëntie kan ook worden bereikt met permanente magneet motoren en met een frequentieomvormer (synchrone motor principe).