POMPEN

Intelligente high performance
oplossingen in de pomptechniek

Intelligente pompen hebben intelligente aandrijvingen nodig. NORD beschikt over een scala van op elkaar aansluitende aandrijfoplossingen om een spanningsveld tussen de gestelde eisen en de wens naar standaardisatie in de pomptechniek te vermijden.

process data pump drive

HIGH PERFORMANCE – INTELLIGENT - EXPLOSIEVEILIG

Draaizuigerpompen met NORD motorreductoren in de centrale vuilstort in Hannover

Topprestaties met NORD pompaandrijvingen

Bij zeer hoge en bijzonder lage viscositeit van verpompt materiaal moeten pompen en hun aandrijvingen topprestaties leveren. Afhankelijk van de toepassing, het vereiste toerental en het koppel, komen verschillende aandrijfoplossingen in aanmerking als oplossing voor pomptoepassingen. Er worden eenvoudige motorreductoren zonder toerental-/debietregeling ingezet en aggregaten met een complexe digitale besturing.

Focus: explosieveilige pompaandrijvingen

Vooral bij het verpompen van zeer viscose stoffen zoals bijv. boter, tandpasta of ook deeg zijn betrouwbare en krachtige aandrijvingen een onmisbare voorwaarde. Een bijzonder zwaartepunt in het NORD productenscala is het assortiment van explosieveilige pompaandrijvingen. Hierbij worden speciale motoren en evt. daarop afgestemde frequentieomvormers ingezet, die het mogelijk maken om de pompen zelfs in zeer sensibele gevarenzones in te zetten.

Universele pompen door NORD frequentieomvormers.

Met de aansturing van de pompaandrijvingen via de NORD-frequentieomvormers kunnen door eenvoudige parameterwijzigingen verschillende pompkarakteristieken geselecteerd worden. De parametersets worden rechtstreeks in de omvormer opgeslagen, zodat de pompen o.a. aan verschillende media, debietniveaus of proceseisen aangepast kunnen worden. Bij speciale regelingen voor pompen - bijv. bij de drukregeling - neemt de omvormer alle functies voor zijn rekening: Bijv. de meetwaardebepaling, de PID-regeling en de aansturing van het toerental. Voor vrijwel alle standaard veldbussystemen biedt NORD modules aan die eenvoudig in de omvormer geplugd worden en deze met het veldbusnet verbinden.

Optimale mechanische integratie

Met verschillende tandwiel-, vlakke, kegelwiel en wormreductors in combinatie met bijpassende asynchrone motoren biedt NORD high performance componenten om een optimale mechanische integratie te bereiken. Het standaard vermogen van de motoren ligt tussen 0,55 en 1,5 kW, optionele modellen tot 45 kW. NORD levert ook speciale aandrijfassen met boring, bijv. voor flenstransmissies met gladde as, en speciale lagers die afgestemd zijn op de behoeften van producenten van pompen.