Nyheter –

Hvilke utfordringer medfører digitaliseringen?

Hvordan er de ansatte involvert i den digitale endringen? Hva kan gjøres for å skape mindre bekymring og få maksimalt ut av potensialet? Dette var spørsmålene som ble stilt på den siste arbeidskonferansen i HanseBelt-initiativet. NORD DRIVESYSTEMS, en av grunnleggerne, har allerede implementert «fremtidens arbeidsplass» ved sitt hovedkvarter.

news_hansebelt_nord_drivesystems

Bargteheide , 2017-08-08

Her får monteringspersonalet blant annet hjelp av utvidet virkelighet og 3D-animasjoner, og kan gjennomføre plukking av bestillinger med stemmestyring. Med disse tiltakene håper NORD DRIVESYSTEMS å øke kvaliteten og effektiviteten i produksjonen ytterligere, og målet er å fjerne alle feil. Fremtidens arbeidsplass er bare ett eksempel på den såkalte digitale overgangen som mange selskaper gjennomgår for tiden. På en arbeidskonferanse i Lübeck i begynnelsen av juli, diskuterte medlemmene av HanseBelt-initiativet hvordan denne overgangen kan gjøres på best mulig måte. En av de viktigste tingene de kom frem til, var at bevisstheten rundt den menneskelige faktoren i den digitale overgangen må bli større. Administrasjonsavdelingene har behov for gode sosiale egenskaper, slik at de ansatte føler at bekymringene deres tas på alvor. I løpet av de forskjellige øktene, diskuterte deltakerne på konferansen hvordan de kunne involvere de ansatte i prosessen. «Den store interessen rundt konferansen viser at digitaliseringen av produksjonsprosessene er et viktig tema», oppsummerer Jan-Willem Roes, leder for HanseBelt-arbeidsgruppen «Corporate Culture».