Nyheter –

NORD-girmotorer til grustak og steinbrudd – lavere kostnader, høyere ytelse

NorStone AGs grusanlegg i Tau i Sørvest-Norge har byttet til robuste girmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS. Dette har ført til lavere investeringskostnader, økt driftssikkerhet, bedre prosessikkerhet og lavere energiforbruk på grunn av forbedret ytelse.

Getriebemotor als Antrieb für Förderbänder

Bargteheide , 2020-03-25

NorStone er Norges største produsent av pukk og grusprodukter. Som ved mange grustak, steinbrudd og lignende anlegg, drives transportbåndene ved grusanlegget i Tau av aksler med universalledd og remdrift. Senere bestemte HeidelbergCement AG seg for å skifte til robuste girmotorer fra NORD . Dette var en suksess. De direkte drevene har bidratt betydelig til forbedringen i driftssikkerheten på 4,5 % i løpet av tre år. NORDs girmotorer girmotorer har ikke bare gitt økt driftssikkerhet og en reduksjon i tidsbruk og kostnader i forbindelse med vedlikehold; investeringskostnadene ved kjøp av nye girenheter ble også lavere i forhold.

«Med overgangen fra aksler med universalledd og remdrift til direkte girmotordrev fra NORD DRIVESYSTEMS, unngår vi først og fremst betydelig slitasje på remmene. I tillegg unngår vi at vann og støv kommer inn i drevene. Løsningen med kompakte og robuste girmotorer har gitt klare fordeler og vist seg å være et godt valg», oppsummerer produksjonssjef ved NorStone-anlegget, Per Thu.