Nyheter –

Industry 4.0-installasjon i Aurich

God logistikk og effektive prosesser – NORDs drivløsninger er klargjort for Industry 4.0. Drivspesialisten bruker også smart teknologi på sine egne produksjonsanlegg.

Bargteheide , 2018-06-18

NORD DRIVESYSTEMS produserer elektronisk drivteknologi på opptil 160 kW (omformere, startmotorer og elektronikk) på et 5000 m2 stort anlegg i Aurich i Niedersachsen. Selskapet bruker den nyeste teknologien og intelligente produksjonsstrukturer . Et autonomt, førerløst transportsystem (FTS) har vært i bruk i over et år. FTS-systemet styrer transporten fra mottaket til det automatiske komponentlageret (AKL). Det gjenkjenner behovet for start- og sluttposisjoner, laster transportkassene selv og finner sin egen bane. Hindringer identifiseres automatisk, og FTS-systemet stopper eller snur for å finne en annen vei.

Det førerløse transportsystemet (FTS) er en del av en omfattende strategi for å forbedre prosessene. Mottoet er «maksimal ytelse, fart og fleksibilitet». Anlegget benytter også den intelligente NORDAC LINK-feltdistribusjonen , en hovedsakelig papirløs produksjon samt automatisk opprettelse av designdiagrammer og inspeksjonsplaner fra konfigurasjonen. Den fleksible og automatiserte produksjonsstrukturen i Aurich betyr at det faktisk er mulig å produsere partier på kun én enhet, uten ekstra konfigurasjon.