Nyheter –

NORD driver gigantiske kalandere

Transportbåndprodusent Legg Manufacturing fra Halstead våget seg på spesielle dimensjoner: Med et kalanderdrivverk trengte man å produsere bånd med en bredde på inntil 2,4 m. Store MAXXDRIVE-drivverksenheter fra NORD bidro til å realisere dette enorme prosjektet.

Bargteheide , 2019-09-16

Fra en fabrikk som produserte gummierte lapper til landbruksbinderbaner på 1930-tallet, utviklet Legg seg til en verdensomspennende og berømt leverandør av transportbånd til industri og landbruk. Selskapet var alltid villig til å tenke stort og hadde stor fremgang, som vist ved den siste utvidelsen av produktsortimentet. En ekstra kalandermaskin utvidet Legs produksjonskapasitet og la til et system med flere oppvarmede valser med smeltet materiale som passerte gjennom spaltene. Den nye kalanderen vil gjøre det mulig med en jevn produksjon av bånd med en bredde på 2,4 m. For å gjennomføre dette prosjektet satset Legg på en partner som i mange år hadde bevist sine evner på en rekke bruksområder: NORD DRIVESYSTEMS.

Kaskadetrikset

Det var nødvendig å unngå lange drivaksler og i stedet bruke en kaskade med fire drivverk på en innovativ måte. Designerne av NORD-løsningen satte stor pris på den nye utfordringen. De arrangerte MAXXDRIVE-industrigirenhetene i en uvanlig konfigurasjon. Drivverkene ble konstruert som et trippel kaskadearrangement med det fjerde montert på siden. For dette formålet var montering av girhusene og en tilstrekkelig støtte for å fordele bøyemomentene helt nødvendig. I en kalander med et enkelt drivverk fordeles drivkraften automatisk til alle valsene. I et slikt multikaskadedrivverk måtte maksimale belastningskrav for hver vals beregnes på nytt. Sammen designet NORD og Legg en skreddersydd støtte for trippelkaskaden. I kalanderen er NORD representert på forskjellige måter: En NORD-girmotor driver hver vals i den nye kalanderen separat. De brukes også i oppstrøms maskiner som varme- og etterbehandlingsanlegg, samt i flere nedstrøms tilbakespolingsstasjoner.