Nyheter –

Tenk smått, men grønt: IE3-motorer fra 0,12 kW

NORD DRIVESYSTEMS utvider IE3-serien med motorer med premium effektivitet. Serien vil fra januar 2016 inkludere 0,12 kW-motorer. Dette mindre tilskuddet til IE3-serien vil gjøre det enklere å utstyre hele anlegg med miljøvennlige, høyytelses drivsystemer.

Transition_to_IE3_m700

Bargteheide , 2015-11-05

Motorer med nominell effekt fra 0,12 til 0,75 kW brukes i en stor andel av alle drivsystemer. Ytelsesprosentene for denne klassen er imidlertid kun definert i det siste trinnet av EUs økodesigndirektiv for elektriske motorer, og er kun nylig tatt i bruk i den internasjonale standarden IEC 60034-30-1. Juridisk sett er det ikke noe umiddelbart behov for å gjøre noe med motorer på denne størrelsen; på nåværende tidspunkt gjelder IE3-kravene innen EU kun for motorer med en nominell effekt på 7,5 kW og høyere. Selv i 2017, når lavere ytelsesklassifiseringer også skal tas med, vil dette kun gjelde systemer med 0,75 kW og større. Brukere som tar ekstra hensyn til miljøet og ønsker best mulig ytelse vil imidlertid ofte ønske løsninger som overgår de juridiske kravene. Derfor gir NORD DRIVESYSTEMS dem nå muligheten til å velge miljøbetingede løsninger til alle drivsystemene deres. NORD leverer de kompakte IE3-motorene i IEC-rammestørrelser. Endring av spesifikasjonene til IE3 er en grei prosess som ikke vil kreve endringer i den fysiske utformingen av maskiner og utstyr.