NASJONALE FORSKRIFTER

Implementeringen av den internasjonale standarden IEC 60034-30-1:2014 vil bli gjennomført på forskjellige måter. NASJONALE FORSKRIFTER: Her ser vi nærmere på Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand, Brasil, Mexico, Kina og Sør-Korea.