Energibesparende løsninger

Energiforbruk i elektriske drivenheter

IE1, IE2, IE3, IE4 motor app IE1, IE2, IE3, IE4 Motor APP

I industrien står elektriske drivenheter for mellom 30 og 40 % av all generert elektrisk energi. Det er viktig å optimere ytelsen til hele drivsystemet – potensialet er ofte mellom 30 og 60 %.

International Standard Internationaler Standard

Country regulations for energy efficiency on drive solutions Ländervorschriften zur Energieeffizienz bei Antriebslösungen

Transition_to_IE3_m700