IEC 60034-30

Global standard for definisjon av energiklasser

For øyeblikket finnes det forskjellige ytelsesstandarder for asynkronmotorer i forskjellige regioner og land rundt om i verden. Det er også store forskjeller i både standarder, som for eksempel anbefalinger, og i lovverket. I tillegg til de forskjellige standardene og lovene for ytelsesklasser finnes det et stort antall forskjellige testmetoder for å bestemme ytelsen. Derfor er en internasjonal sammenligning av forskjellige ytelsesklasser ikke bare vanskelig; sertifiseringen av motorer til forskjellige markeder er også svært kostbar.

På grunn av dette har IEC utviklet en ny standard som har til hensikt å harmonisere ytelsesklasser fra hele verden. Den nye standarden IEC 60034-30-1:2014 skal erstatte de forskjellige nasjonale systemene. Samtidig har standarden IEC 60034-2-1:2007 introdusert en ny prosedyre for måling av ytelse, som også bidrar til større internasjonal likhet.

Disse juridiske kravene vil ikke bare tvinge brukerne til å bruke energibesparende drivenheter; de vil også forplikte produsentene til å produsere drivenheter med optimal ytelse, noe som vil føre til enorme kostnader og store utfordringer knyttet til logistikk.

International Standard Internationaler Standard

IEC 60034-30-1:2014

    Hent standarden IEC 60034-30-1:2014 direkte fra International Electrotechnical Commission.